Ocena oddziaływania na środowisko - strona 5

Normy serii ISO 9000- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Marian Górecki
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

-ekonomiczne Ocena oddziaływania na środowisko Wniosek o wydanie warunków zabudowy w zagospodarowaniu tereny...

Fragmenty ustawy o prawie budowlanym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar...

Zakazy i nakazy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

oddziaływania na środowisko Standardy (normy) dotyczą jakości środowiska wielkości emisji proekologicznych...

Prezentacja wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o zapobieganiu szkodom...