Ocena oddziaływania na środowisko - strona 4

Aspekty ochrony środowiska

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr Monika Barbara Piechowiak
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

oddziaływania na środowisko:  Projekty koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studiom uwarunkowań...

Prezentacja wykład 15

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; • współpraca z właściwymi organami ochrony...

Budowa mew-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Beata Malczewska
  • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

techniczne i elektryczne Kiedy znana jest już lokalizacja inwestycji, należy zająć się Oceną Oddziaływania...