Obszar celny - strona 9

Pytania na zaliczenie ćwiczeń

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1309

, która reguluje zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny oraz wywozu towarów z obszaru celnego...

200 zagadnień o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 938

wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych, między którymi usunięte zostały cła...

Instytucje rynkowe - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2520

obszary celne Przetargi Wystawy gospodarcze Instytucjonalne rynki ułomne Instytucje handlu hurtowego...

Działania wojenne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1155

, który do tego czasu wchodził w skład obszaru celnego Niemiec, został z niego wydzielony na terenach...

Reguły pochodzenia towarów - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813

cel i zasady ustalania pochodzenia towarów wprowadzanych na polski obszar celny i wyprowadzanych...

Powstanie II RP 1918 - 1922

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2583

pod zwierzchnictwem Ligi Narodów. Polsce przyznano pewne przywileje ekonomiczne (włączenie do polskiego obszaru...

Prawo Unii Europejskiej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 749

handlu - obszar obejmujący obszary celne kilku państw, na którym zniesione zostały wszlkie ograniczenia...

200 zagadnień o Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych, między którymi usunięte zostały cła...