Reguły pochodzenia towarów - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły pochodzenia towarów - omówienie - strona 1 Reguły pochodzenia towarów - omówienie - strona 2 Reguły pochodzenia towarów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Definicje i znaczenie reguł pochodzenia towarów Reguły pochodzenia towarów są zasadami określania ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Zasady te, w formie przepisów prawa, pozwalają na ustalenie z jakiego kraju lub grupy krajów towar pochodzi. Importowane towary są często przedmiotem różnego traktowania zależnego od miejsca jego pochodzenia. W procesie produkcji i dystrybucji towaru może być zaangażowanych więcej niż jeden kraj. Reguły pochodzenia są więc zbiorem zasad pomagających w ustaleniu, który kraj ma być uważany za miejsce wyprodukowania produktu. Krajem pochodzenia towaru może być kraj, w którym określony produkt został "całkowicie uzyskany" lub w którym został poddany obróbce/ przetworzeniu, według określonych reguł pochodzenia. Nie musi więc nim być ani kraj, w którym towar został zakupiony, ani też ten z którego został przywieziony. Pochodzenie ma znaczenie dla wszystkich towarów w obrocie międzynarodowym i zawsze powinno być określone, gdyż jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze właściwej stawki celnej lub innych środków taryfowych . W okresie ostatnich kilku lat reguły pochodzenia towarów nabrały szczególnego znaczenia, w związku z tworzonymi nowymi regionalnymi obszarami wolnego handlu. Wyrazem tego jest zróżnicowanie wysokości stawek celnych w taryfach celnych, w zależności od kraju lub obszaru pochodzenia towaru.
W zależności od kraju pochodzenia na taki sam towar są ustalone różne stawki celne, ale. gdyby kraj pochodzenia towaru nie został ustalony, w imporcie do Polski stosuje się wyższą ze stawek (konwencyjnej lub autonomicznej) podwyższoną o 100%. Zastosowanie określonej stawki może jednak nastąpić, o ile zostaną spełnione warunki ustalone przepisami prawa, w tym również wspomnianymi umowami międzynarodowymi. Warunkiem uzyskania konkretnej stawki celnej jest udokumentowanie pochodzenia towaru z kraju lub obszaru, dla którego została ustalona, to znaczy spełnienie wymogów określonych w regułach pochodzenia i zaspokojenie innych zapisanych tam warunków. Polskie regulacje prawne Kodeksie celnym (Dz.U. z 12.03.1997 r. Nr 23 poz.117 z późniejszymi zmianami); aktach wykonawczych do ustawy Kodeks celny, czyli rozporządzeniach Rady Ministrów (Dz.U. z 24.10.1997 r. Nr 130, poz.851 ze zmianą w Dz. U. z 13.11.1998 r Nr 138 poz.890; Dz. U. z 30.10.1997 Nr 134, poz. 886); umowach międzynarodowych o strefach wolnego handlu, zawartych przez Polskę z niektórymi krajami lub grupami krajów, którymi są: Układ Europejski (z 15 krajami Unii Europejskiej) opublikowany w Załączniku do Dz. U. z dnia 27.01.1994 r. Nr 11, poz. 38 i 39, Załączniku do Dz. U. z 4.09.1997 r., Nr 104, poz. 662 i 663 oraz Dz. U. z dnia 12.04.1999 r. Nr 30 poz. 288, Dz. U. z 29.03.2000 r. Nr 21, poz. 263;

(…)

… w sposób wystarczający do ich identyfikacji. Deklaracja upoważnionego eksportera może być sporządzona, jeżeli towary, których dotyczy, są uznawane za produkty pochodzące niezależnie od wartości towarów. Może ona dotyczyć tylko towarów wywożonych we własnym imieniu przez osobę posiadającą pozwolenie. Przywilej ten może być cofnięty w każdej chwili, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie prawa celnego lub umowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz