Obrzęd religijny - strona 7

Grupa nacisku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1428

i obrzędach religijnych. Adres siedziby oraz dane osób wchodząc do kierowniczych organów wykonawczych. Prawo...

Wykład - wytwór życia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

stanowiące formę zewnętrzną obrzędu religijnego, uroczystości, ceremonii. Świadczą o doniosłości wykonywanej...

Sofiści-poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

, składać im ofiary, i w ogóle spełniać wszystkie obrzędy religijne, ufać w łaskę bogów i nie pozwalać...

Antropologia widowisk - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2653

obrzędów religijnych lub uroczystości społecznych; forma lub struktura, które definiował jako performans...

Prawo do wolności słowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Jarosz-Żukowska
 • Prawa człowieka i systemy ich ochrony
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4221

do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia...

Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3983

...Po pojęciem związku wyznaniowego w prawie polskim rozumieć należy wspólnotę religijną założoną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Jest to definicja zbudowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. „o gwarancjach wolno...

Prawo wyznaniowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Religia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 8372

przedmiot czci religijnej lub miejsca przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Dla bytu...