Obrzęd religijny

Prawo małżeńskie w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 854

wyznaniowego, do którego należeli nupturienci i z dopełnieniem odpowiednich obrzędów religijnych. Przepisy...

Ruch husycki

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1631

z begardami i waldensami zniesienie wszystkich obrzędów religijnych odrzucają własność głoszą wspólnotę dóbr...

Arianie - Bracia polscy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

- miała służyć antytrynitarzom do odprawiania obrzędów religijnych. Po wypędzeniu arian z kraju ów obiekt...

Cechy współczesnego państwa świeckiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

, działalność organów i instytucji państwowych nie łączy się z obrzędami religijnymi, wewnątrz i na zewnątrz...

Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

polemarchos kierował polityką zagraniczną i dowodził wojskiem ▪ archont basileus przewodniczył obrzędom...