Antropologia kulturowa - SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropologia kulturowa - SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ - strona 1 Antropologia kulturowa - SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ - strona 2 Antropologia kulturowa - SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ - strona 3

Fragment notatki:


SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ:
Odkrycie wiedzy antyku w bibliotekach przechowywanych przez Arabów
Wyprawy dalekomorskie wymagające postępu w rozwoju (głównie nowe technologie)
Wydarzenia uboczne, które sprowokowały późniejsze XVII-wieczne oświecenie

Starożytność zrodziła filozofię, że zdarzenie jeszcze dawniejszych cywilizacji z Grekami, średniowiecze w zderzeniu kulturowym z Maurami odkryło wspaniałą kulturę arabską i grecką przeszłość europy.

Epoka wielkich odkryć geograficznych nauka ta potwierdziła że nieznane dotąd dziedziny, spośród których refleksja nad człowiekiem, społeczeństwem i jego kulturę przestała być sprawą czystych spekulacji.

Kultury i kręgi kulturowe jako jednostki społeczne
Kultura w omawianym tu rozumieniu zawsze zakłada pewną jednolitość, zwartość czy integralność zespołu cech związanych z określoną zbiorowością. Kultury są w tym sensie pojmowane jako całość. Cechy decydujące o traktowaniu kultury jako całości to: wspólny język, przekonania, normy prawne i moralne a także struktury polityczne i organizacyjne. Natomiast kręgiem kulturowym lub inaczej kręgiem cywilizacyjnym nazywamy zbiór kultur albo spokrewnionych ze sobą historycznie i genetycznie, albo wykazujących wspólnotę zasadniczych cech. O kręgach kulturowych mówimy zazwyczaj w odniesieniu do kultur mających pewne ramy terytorialne np. azjatycki krąg kultur pasterskich.

WOŁOSZYN
SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ:
Odkrycie wiedzy antyku w bibliotekach przechowywanych przez Arabów
Wyprawy dalekomorskie wymagające postępu w rozwoju (głównie nowe technologie)
Wydarzenia uboczne, które sprowokowały późniejsze XVII-wieczne oświecenie
Starożytność zrodziła filozofię, że zdarzenie jeszcze dawniejszych cywilizacji z Grekami, średniowiecze w zderzeniu kulturowym z Maurami odkryło wspaniałą kulturę arabską i grecką przeszłość europy.
Epoka wielkich odkryć geograficznych nauka ta potwierdziła że nieznane dotąd dziedziny, spośród których refleksja nad człowiekiem, społeczeństwem i jego kulturę przestała być sprawą czystych spekulacji.
RELIGIA
Sfera sacrum- element świadomości człowieka (struktury).
Religia - jest określonym stosunkiem do rzeczywistości egzystencjalnej, obiektywizowany w postaci:
*określonych przekonań, które stanowią doktrynę *w postaci praktyk, które stanowią kult
Stosunek ten może być wyartykułowany jako: *wiara w Boga *osobista wiara w coś więcej *ludzka forma pojmowania sił nadludzkich i obcowania z nimi *albo postawa wobec absolutu (transcendencji) lub ostatecznych problemów życia człowieka
Doktryna charakteryzuje rzeczywistość religijną i jej stosunek do świata i do człowieka.
Kult - określa środki jej uobecniania (owej doktryny).
Sacrum - to co święte (jest to najogólniejsza charakterystyka wszelkich zjawisk religijnych) każda religia jest doświadczeniem sacrum.
Profanum - świecki, poznawalny rozumowo i zmysłowo
Religia-e stanowią stany nieodgadnione w ujęciu teoretycznym, obciążone są sprzecznościami i etycznymi przeciwieństwami, obiecują ludziom zespolenie z mocami nadnaturalnymi i z samym Bogiem, natomiast rezultatem jest coś zupełnie przeciwnego, najgłębsze spory i fanatyczne walki ludzi mają swoje źródło w religii.
Religia będąc elementem kultury składa się z: *elementu wiary w nieostateczność realność sfery rzeczywistości *ze społeczności wiernych *z rytuałów w których manifestuje się społeczność religijną *z instytucji organizujących działalność społeczności religijnej Te elementy będą częścią kultury, świadomości człowieka.
Religia jest n

(…)

…. Religie żywe to te, religie, sekty, wierzenia, które posiadają określoną liczbę wyznawców, występują na określonym terytorium, które oddziałują na życie jednostki i całych społeczności
Kryterium pewnego zestawu cech- chodzi o charakter istot nadprzyrodzonych. Wyróżnia się więc monoteizm- jeden bóg, politeizm- wielu, niezależnych bogów.
Kryterium genezy powstania:
Powstałe pod wpływem bodźców naturalnych…
… *jeżeli racjonalizm utrwala się drogą wszczynania waśni między narodami, jeżeli wykorzystuje się antagonizmy będące podstawą podziału społeczeństw uprawia szowinizm „szafuje” się ideami taki racjonalizm najczęściej prowadzi do bratobójczego przelewu krwi bądź ułatwia zdobycie władzy tym, dla których celem jest dominacja nad innymi społecznościami. *te dwa oblicza racjonalizmu we współczesnym świecie znajdują…
….
Kultura instant ta tendencja kojarzy się nawykiem, koniecznością życia w natychmiastowości. Symbolem jest triada: fast- fold (mikrofale, kawa rozpuszczalna, gorący kubek, coca-cola); fast- kars (auta, samoloty, symbol kurczenia się czasu i przestrzeni); fast- seks (natychmiastowa satysfakcja seksualna, seks bez zobowiązań i zaangażowania emocjonalnego, symbolem jest viagra).
Kultura klikania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz