Florian Znaniecki, Socjologia wychowania Wychowujace spoleczenstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4410
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Florian Znaniecki, Socjologia wychowania Wychowujace spoleczenstwo - strona 1 Florian Znaniecki, Socjologia wychowania Wychowujace spoleczenstwo - strona 2 Florian Znaniecki, Socjologia wychowania Wychowujace spoleczenstwo - strona 3

Fragment notatki:

Wychowujące społeczeństwo? Florian Znaniecki. Składa się z 16 stron w formacie doc. Notatka podejmuje temat istoty i wpływu na wychowanie takich instytucji jak: środowisko społeczne osobnika, środowisko wychowawcze, rodzice, otoczenie sąsiedzkie, grupy rówieśników, nauczyciel, szkoła, instytucje pośredniego wychowania. Ponadto notatka jest streszczeniem takich tematów jak: zależność zadań wychowawczych od przyszłych obowiązków społecznych wychowanków, obowiązek uczestnictwa w skupieniu społecznym grupy, obowiązek stosowania się do wzorów obyczajowych, obowiązek zabezpieczenia materialnych warunków bytu grupy. Omawia także zagadnienia takie jak: obowiązek przechowywania kultury duchowej, obowiązek lojalności względem ustroju społecznego, obowiązek udziału w dążeniach rozwojowych grupy. Notatka również opracowuje odpowiedź na pytanie jakie powinny być zadania społeczne wychowania?

Notatka z lektury Florian Znaniecki „Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo”
Grupą społeczną nazywamy każde zrzeszenie ludzi, które w świadomości samych ludzi stanowi pewnego rodzaju odrębną całość. Zrzeszenie może być bardziej lub mniej liczne. Najniższą granicą liczebności jest zespół dwóch osób. Zespołowi dwóch osób brak jednak rozmaitych cech, które posiadają zrzeszenia liczniejsze , zespołu dwuosobowego nie zaliczamy do grup społecznych. Musi istnieć świadomość odrębności przynajmniej u niektórych członków zrzeszenia, aby było ono grupą społeczną. Tłum zabranych ludzi na ulicy nie możemy nazywać grupą społeczną dopóki osoby z niego się składające nie będą miały poczucia jego jedności.Grupa społeczna stanowi układ odosobniony, należące do niej jednostki intencjonalnie podzielają niektóre doświadczenia i czynności wyłączając od wspólnoty nieczłonków. Grupa istniej przede wszystkim przez to, że jej członkowie uważają ją za istniejącą w oddzieleniu od reszty świata. Ponieważ najistotniejszą cecha grupy jest jej odrębność jako zamkniętego układu podczas rozpatrywania poszczególnych grup bierzemy najpierw pod uwagę jej wyodrębnienie. Wyodrębnienie najczęściej opiera się na jakiejś uznanej przez członków zasadzie: jakiejś racji, dla której dana grupa uważana jest za odrębną od innych grup. Ta zasada odrębności jest pierwszą i najłatwiejszą podstawą kwalifikacji grup społecznych. Spośród grup opartych na wyraźnych zasadach odrębności możemy wyodrębnić: grupy genetyczne- wyodrębnione za zasadzie rzeczywistej lub domniemanej wspólności pochodzenia;•- rodzina (należą do niej potomkowie danej pary przodków, jej przodkowie wchodzą do grupy właściwie tylko dzięki temu iż posiadają wspólnych potomków, rodzina stanowi grupę zamkniętą tylko w stosunku do rodzin, z którymi żaden z jej członków nie jest w pokrewieństwie);- ród (liczy się pokrewieństwo po stronie matki lub ojca, wspólne nazwisko rodowe lub inne oznaki przynależności rodowej; jednostka, która wchodzi w związek małżeński z członkiem roku, albo pozostaje członkiem roku własnego i do roku małżonka w ogóle nie należy albo przyjmuje ród małżonka rezygnując ze swojego)- plemię (wspólność pochodzenia jest fikcyjna lub legendarna, plemię składa się z wielu rodzin, rodów lub klanów, których wspólne pochodzenie wykryć się nie daje; jedność i odrębność plemienia może stać się rzeczywistą: członkowie rodziny i rodu mogą wchodzić w związki małżeńskie tylko z członkami innych rodów czy rodzin, plemię najczęściej nie dopuszcza małżeństw z obcoplemieńcami)- związek rasowy (ogół ludzi, którzy uważają się za należą

(…)

… lub trwale, osobiście lub rzeczowo. Ulega ono bezustannym zmianom, częściowo niezależnym od osobnika (np. śmierć niektórych członków grupy), częściowo spowodowanym przez własną jego działalność (zerwanie niektórych stosunków). Każda jednostka ma inne środowisko społeczne, wynikające z warunków zewnętrznych (miejsce urodzenia) jak i własnej indywidualności. Żadna grupa społeczna nie jest całkowicie obojętna…
… zbiorową, w skład wspólnych zainteresować każdej grupy wchodzi kompleks duchowy, stanowiący jej kulturę duchową. Przez wartości duchowe rozumiemy przedmioty, których znaczenie dla działalności ludzkiej wiąże się nie tylko z ich treścią zmysłową, z tym co jest dane w spostrzeżeniu lecz z tym, co ta treść zmysłowa wyraża lub symbolizuje. Do tej dziedziny należą: - mowa; - przedmioty; - obrzędy religijne
… do potęgi każdej grupy prowadzi nieuniknienie do walki, o to, by w ustroju i funkcjonowaniu grupy podstawowej jej interesy zostały jak najszerzej uwzględnione. JAKIE POWINNY BYĆ ZADANIA SPOŁECZNE WYCHOWAWNIA Gdy wychowawca stawia sobie za bezpośrednie zadanie dobro wychowanka, jego rozwój osobisty w pewnym kierunku lub przystosowanie go do przyszłych warunków życiowych, to można przyjąć, że działa…
… takich jak: pisma;• druki;• obrazy;• ilustracje;• telefon;• telegraf;• kino;• radio;• multimedia.• Rozwój tego rodzaju styczności pośrednich jest jedną z najbardziej uderzających cech cywilizacji nowoczesnej. Wcześniej wpływy te były stosunkowo nieliczne, przenikały do grup powoli , dawały się stosunkowo łatwo asymilować. Najnowsze wynalazki wprowadzają w dziedzinę styczności pośrednich nowe ułatwienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz