Obrona Cywilna - strona 10

Prawo Administracyjne WSB - materiały dydaktyczne

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • dr Paweł Witkowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2345

I SEMERTR Pojęcie administracji publicznej. Administrację publiczną można określić z punktu widzenia: - organizacyjnego (podmiotowego), - funkcjonalnego (przedmiotowego), - formalnego, - przez określenie cech. Do cech administracji publicznej zaliczamy m.in. to, że: - administracja d...

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Iwona Sierpowska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

. Bezpieczeństwo i porządek publiczny Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, straż miejska, straż pożarna. temat...

Nieuczciwa konkurencja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 9450

pod firmą w obronie cywilnej może pozywać i być pozwaną. Obowiązuje zasada prawdziwości firmy, zgodnie...

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3955

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, ko...

System organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2590

w obronie cywilnej. Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje...