ustrojowe prawo administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustrojowe prawo administracyjne - strona 1

Fragment notatki:

Pierwszy plik zawiera 13 stron opracowania tematu pojęcie i podziały administracji. Tłumaczy zagadnienia takie jak: funkcje administracji, podziały administracji, zakres i podziały prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego, prawo miejscowe w powiecie, zasady organizacji administracji i prawa administracyjnego.
Drugi plik składa się z 56 stron zawierających podstawowe informacje na temat organizacja administracji.

USTROJOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE
Temat: ORGANIZACJA ADMINISTRACJI - PODSTAWOWE POJĘCIA
ORGAN ADMINISTRACYJNY
Jest to człowiek lub grupa ludzi (organ jednoosobowy lub kolegialny) wyodrębnieni w strukturze organizacyjnej, posiadający określone prawem kompetencje i posługujący się przymusem przy realizacji kompetencji (zadań). Cechy organu administracyjnego:
czynnik personalny (osobowa istota organu);
O organie można mówić dopiero wtedy, gdy na stanowisko w administracji zostaje powołany człowiek lub grupa ludzi. Bez obsadzenia urzędu organ nie funkcjonuje, co najwyżej można mówić o urzędzie lub stanowisku.
wyodrębnienie organizacyjne;
organ jest podmiotem znajdującym się w strukturze państwa lub samorządu terytorialnego, ale wyodrębnionym organizacyjnie, istnieją więc kryteria odróżniające go od innego organu lub podmiotu administracji publicznej.
prawne umocowanie do działania;
ustawowo umocowany, działa w imieniu państwa i na państwa rachunek.
wydzielenie kompetencji (kompetencja do stosowania prawa);
polega na przypisaniu określonych kompetencji i uprawnień organowi oraz pociąganiu do odpowiedzialności za ich niewykonanie.
Kompetencja - jest to zdolność organu do skonkretyzowanego aktualizowania potencjalnego, sformułowanego przez prawo obowiązku działania. Tj.; możliwość i jednocześnie obowiązek korzystania z określonych form działania.
wyposażenie we władztwo;
możliwość działania w imieniu państwa oznacza jednocześnie wyposażenie organu w prawo do korzystania ze środków władczych. Przymus jest zabezpieczeniem władztwa, a więc daje organowi administracji możliwość skutecznego działania.
ORGAN ADMINISTRUJĄCY
Jest to podmiot, któremu prawo przydaje (przyznaje) funkcje administrowania (wola ustawodawcy).
Może to być podmiot, który nie jest w ogóle organem państwowym, czyli nie został powołany do sprawowania administracji publicznej, a do wykonywania innych zadań. Ma on przyznaną kompetencję administracyjną wyraźnie przyznaną przez ustawodawcę lub wykonuje taką kompetencję.
Organ administracyjny jest organem administrującym - odwrotnie nie.
Organy administracyjne są wyodrębniane w ramach władzy przez przepisy ustawowe, zaś organy administrujące wykonują jedynie zadania z zakresu administracji publicznej. Często mają one cechy przypisywane organom administracyjnym, ale nie zostały za takie uznane przez ustawodawcę.
Przykłady organów administrujących:
prezydent państwa,
kierownicy przedsiębiorstw państwowych,
organy jednostek pomocniczych gminy (np. sołtys, rada Osiedla),
starosta i Marszałek Województwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz