Obrót giełdowy

Giełdowe regulacje prawne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

do obrotu giełdowego, wprowadzenie do obrotu giełdowego, zawieszenie obrotu giełdowego, wykluczenie z obrotu...

Opracowanie zagadnień z ekonomii 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

jest przedmiotem obrotu giełdowego. Tylko członkowie giełdy są uprawnieni do zawierania transakcji giełdowych...

Prawa do akcji - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

ograniczenie czasowe w znacznym stopniu utrudnia obrót giełdowy. Inwestor giełdowy nie ma zatem możliwości...

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

mogą być imienne lub na okaziciela, jednak tylko te drugie mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Jest to związane...

Ekonomia - Rynek kapitałowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych Indeks obejmujący...

Warunki wejścia firmy na giełdę

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Joanna Duda
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. SCHEMAT POKAZUJĄCY DROGĘ...

Wprowadzenie spółki na giełdę

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Tomasz Banasik
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

i popytu. Obrót giełdowy na rynku regulowanym jest prowadzony na dwóch rynkach, podstawowym i równoległym...

Giełda - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Paweł Sowiński
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

dopuszczone do obrotu giełdowego, zawierające transakcje w imieniu i na rachunek przedsiębiorstw...