Opracowanie zagadnień z ekonomii 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z ekonomii 7 - strona 1 Opracowanie zagadnień z ekonomii 7 - strona 2

Fragment notatki:

31. Polityka inflacyjna. Instrumenty walki z inflacją: Polityka pieniężna banku centralnego (podwyższenie stóp procentowych, operacje wolnego rynku, zwiększenie rezerw obowiązkowych), Ograniczenie wydatków budżetowych, Wzrost opodatkowania dochodów, Ograniczenie w dostępie do kredytów, Tworzenie warunków do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstw i wolnej konkurencji, Prawidłowe kształtowanie kursów walut. 32. Giełda. Giełda - zespół osób, urządzeń i środków technicznych zorganizowanych w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert dotyczących kupna i sprzedaży papierów wartościowych wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do informacji giełdowej w tym samym czasie i przy zachowaniu takich samych warunków zbywania i nabywania praw. Żaden z uczestników nie może znajdować się w sytuacji uprzywilejowanej względem innych. Giełda to pewien barometr życia gospodarczego danego kraju. Śledzenie kursów przydatne dla oceny sytuacji gospodarczej danego państwa. Stwarza możliwości pomnożenia, jak i zubożenia kapitału. Giełda wywołuje w podmiotach skłonności do oszczędzania 33. Modele giełd. Modele funkcjonowania giełd - każda giełda posiada wewnętrzny regulamin - sama określa w jaki sposób jest zorganizowana: Model amerykański - giełda jest instytucją prywatno-prawną , czyli zrzeszeniem kupców, przemysłowców, pośredników i bankierów. W przypadku tego modelu giełda ma charakter spółki akcyjnej , a celem działania udziałowców jest nabycie członkostwa w giełdzie. Liczba członków giełdy w tym modelu ma charakter ograniczony , członkostwo w giełdzie jest przedmiotem obrotu giełdowego. Tylko członkowie giełdy są uprawnieni do zawierania transakcji giełdowych. Ten model giełdy popularny w anglosaskim kręgu kulturowym (Wielka Brytania, Kanada, USA, Australia). Należy wykupić prawo do przebywania na giełdzie, można to miejsce sprzedawać. Model niemiecki - giełda jest instytucja publiczno-prawną , a jej powstanie jest uzależnione od zgody właściwego organu administracji państwowej. Liczba członków giełdy nie jest ograniczona , a członkostwo w giełdzie nie jest równoznaczne z prawem do przeprowadzania na niej transakcji. Oznacza to, że można być współwłaścicielem giełdy i nie mieć prawa do prowadzenia działalności maklerskiej. Ingerencja państwa jest znacznie większa, ten model jest charakterystyczny dla Europy kontynentalnej , także giełda GPW w Warszawie skonstruowana w oparciu o model niemiecki. 34. Gra giełdowa. Gra giełdowa polega na typowaniu zachowania kursów spółek giełdowych w krótkich okresach w celu zmaksymalizowania zysków.

(…)

… giełdowa polega na typowaniu zachowania kursów spółek giełdowych w krótkich okresach w celu zmaksymalizowania zysków.
35. Organizacja giełdy warszawskiej.
Warszawska giełda dzieli się na:
Rynek podstawowy - na rynku podstawowym występują największe spółki charakteryzujące się dużą płynnością. Indeksem rynku podstawowego w Polsce jest WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy.
Rynek równoległy - indeksem rynku równoległego w Polsce jest SWIG80, rynek przeznaczony dla papierów wartościowych charakteryzujących się mniejszym kapitałem i mniejszą płynnością.
Władze spółki giełdy papierów wartościowych w Warszawie:
Walne zgromadzenie - organ określany jako najwyższy, prawo do udziału w nim mają wszyscy akcjonariusze. Kompetencje: zaliczyć należy dokonywanie zmian w statucie giełdy papierów wartościowych, zatwierdzanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz