Pojęcie i organy giełdy - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i organy giełdy - opracowanie - strona 1 Pojęcie i organy giełdy - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i organy giełdy Giełda papierów wartościowych jest podstawowym elementem współczesnych rynków kapitałowych. Pełni ważną rolę w mobilizacji kapitału, jego transformacji i wycenie. Definicja według Dorosza i Puławskiego: giełdą papierów wartościowych są regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym regulaminom i zasadom, spotkania osób Istnieją dwa modele funkcjonowania giełd papierów wartościowych na świecie:
Giełda jest powoływana i prowadzona przez podmioty zainteresowane obrotem papierami wartościowymi. Najczęściej prowadzą ją domy maklerskie, a więc pośrednicy w wymianie walorów. Są więc instytucjami prywatnymi nad którymi jedynie w małym stopniu sprawuje kontrolę państwo. Członkowie giełdy sami sprawują kontrolę i nadzór nad jej działalnością. Taka forma organizacji giełdy jest typowa dla USA.
Giełda powstaje na podstawie zezwolenia (aktu prawnego) wydanego przez odpowiedni organ państwa. Sprawuje on nad giełdą kontrolę. Przykładem takiej organizacji giełdy jest Polska, gdzie funkcjonuje Warszawska GPW.
Konsolidacja: Konsolidacja polega na połączeniu różnych giełd w jedną, co zwiększa kapitał giełdowy. Np. w 2000 r. połączono trzy giełdy (z Paryża, Amsterdamu i Brukseli) w jedną (EURONEXT) - pamiętać przykład i datę. Organy giełdy: Rada giełdy - Organ nadzorczy
Zarząd giełdy - Organ wykonawczy
Do funkcjonowania giełdy niezbędne są: Regulamin określający zasady zawierania transakcji
Organ kontrolujący funkcjonowanie giełdy
Zaplecze organizacyjno-techniczne
Organ Kontrolny
Regulamin reguluje: Zakres działania giełdy
Zarząd i nadzór na działaniem giełdy
Warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu
Określenie uczestników obrotu
Zasady określania kursów
Zasady działania sądu rozjemczego i honorowego (sąd rozjemczy rozstrzyga spory, a sąd honorowy sprawuje kontrole nad ewentualnymi oszustwami giełdowymi).
Podział rynku: ze względu na miejsce i charakter dokonywanych transakcji rynek papierów wartościowych podzielony jest na segmenty. Rynek podstawowy-giełdowy i rynek pozagiełdowy. Wady i zalety rynku pozagiełdowego: Zalety: Tańszy koszt emisji akcji w stosunku do emisji publicznej - spółka sama przygotowuje większość dokumentacji.
Możliwość gromadzenia kapitału - firmy młode, innowacje, z nowych branż - nie mając szans na kredyt lub emisję publiczną ma możliwość zdobycia kapitału
Dobra wycena spółki - niższe ryzyko przejęcie przez niechcianego inwestora (można decydować komu się ile akcji sprzeda)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz