Wykład - giełda

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - giełda - strona 1 Wykład - giełda - strona 2 Wykład - giełda - strona 3

Fragment notatki:

GIEŁDA
Giełda - zespół osób, urządzeń i środków technicznych zorganizowanych w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert dot.kupna i sprzedaży papierów wartościowych wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do informacji giełdowej w tym samym czasie i przy zachowaniu takich samych warunków zbywania i nabywania praw. Żaden z uczestników nie może znajdować się w sytuacji uprzywilejowanej względem innych.
- monte carlo bez muzyki, mózg całej gosp. narodowej
- wł.borsa-giełda z łac.bursa-sakiewka, worek do przechowywania pieniędzy
Historia giełdy:
poprzednikiem giełdy był jarmark, kupujący zaczął nabywać towar, którego nie widział, znajdował się daleko od miejsca transakcji, wyodrębnienie się kategorii pośredników, w połlowie XIV w.-giełda zbożowa. Rozwój giełdy pieniężnej - handel wekslami. Giełda w Antwerpii (1531) - dla ludzi handlu wszystkich narodów i języków. Giełda w Amsterdamie - 1619, pierwsze transakcje terminowe i inne realizowane współcześnie, pierwsza giełda pieniężna. Prawdziwy rozwój w XIX i XX w ieku Nowy Jork (1872) i Londyn.
Giełda warszawska:
12 maja 1817- założona giełda papierów wartościowych w Warszawie. Póżniej istniały w innych miastach, warszawska skupiała jednak 90% obrotów. Pomiędzy pierwszą a drugą wojną giełdy działały na podstawie rozporządzenia prezydenta, wybuch 2 wojny św. - zamknięcie giełdy. Brak możliwości funkcjonowania w gosp.centralnie planowanej. 1991- reaktywacja giełdy (odwzorowania od giełdy w Lyonie, pomoc merytoryczna Francji),
22 marca 1991 ustawa: prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne domów maklerskich, giełdy, funduszy powierniczych, jak również komisji papierów wartościowych jako organu administracji rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych. 12 kwietnia 1991- minister finansów podpisuje akt założycielski giełdy, 16 kwietnia 1991-pierwsza sesja giełdowa w Polsce, łączny obrót giełdy niecałe 2 tyś zł. Założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna, kapitał zakładowy ok.42 mln podzielony na ok.560 tys akcji. Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na:
- rynek podstawowy (indeksem rynku podstawowego w Polsce jest WIG, czyli warszawski indeks giełdowy. Na rynku podstawowym występują największe społki charakteryzujące się dużą płynnością)
- rynek równoległy (indeksem rynku równoległego w Polsce jest SWIG80, rynek przeznaczony dla papierów wartościowych charakteryzujących się mniejszym kapitałem i mniejszą płynnością)


(…)

… przeznaczony dla papierów wartościowych charakteryzujących się mniejszym kapitałem i mniejszą płynnością)
W skład rynku wtórnego w Polsce wchodzi centralna tabela ofert oraz warszawska giełda.
Akcjonariuszami giełdy warszawskiej mogą być:
- Skarb Państwa, - firmy inwestycyjne, - banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, - zakłady ubezpieczeń, - powszechne towarzystwa emerytalne
- emitenci papierów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz