Warunki wejścia firmy na giełdę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki wejścia firmy na giełdę - strona 1 Warunki wejścia firmy na giełdę - strona 2 Warunki wejścia firmy na giełdę - strona 3

Fragment notatki:Wejście spółki na Giełdę Papierów Wartościowych wymaga oprócz podjęcia decyzji również szeregu działań formalnoprawnych. Proces wchodzenia na giełdę trwa średnio od 6 do 9 miesięcy. Cały proces można podzielic na kilka etapów, które przedstawiamy poniżej. Elementem motywującym spółki do podejmowania działań mających na celu wprowadzenie spółki na giełdę było pozyskanie kapitału na rozwój, podniesienie wiarygodności firmy, umożliwienie sprzedaży udziałów, podniesienie wartości marketingowej firmy jak też umożliwienie rynkowej wyceny spółki.

Ad.5. Wybór domu maklerskiego i doradców
Broker zazwyczaj pełni rolę koordynatora całej oferty publicznej. To on ma duży wpływ na sukces lub niepowodzenie emisji. Przy wyborze należy zwrócić przede wszystkim uwagę na sieć sprzedaży, możliwość składania zapisów na akcje przez internet jak też regionalizacja. Rolę doradcy finansowego może pełnić zespół Corporate Finance firmy audytorskiej, biuro maklerskie lub firma doradztwa finansowego.
Powinna być przeprowadzona wstępna wycena akcji.
Analizą i diagnozą stanu prawnego spółki i/ lub grupy, wyeliminowaniem ewentualnego ryzyka zajmuje się doradca prawny w początkowej fazie IPO. Proces polegający na wyborze i zatrudnieniu doradców powinien trwać około 2 tygodni.

Warunki wprowadzenia firmy na giełde
Wejście spółki na Giełdę Papierów Wartościowych wymaga oprócz podjęcia decyzji również szeregu działań formalnoprawnych. Proces wchodzenia na giełdę trwa średnio od 6 do 9 miesięcy. Cały proces można podzielic na kilka etapów, które przedstawiamy poniżej. Elementem motywującym spółki do podejmowania działań mających na celu wprowadzenie spółki na giełdę było pozyskanie kapitału na rozwój, podniesienie wiarygodności firmy, umożliwienie sprzedaży udziałów, podniesienie wartości marketingowej firmy jak też umożliwienie rynkowej wyceny spółki.
Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym określone są w Regulaminie Giełdy:
sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego, zatwierdzenie go przez właściwy organ nadzoru albo sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego, którego równowartość w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru lub stwierdzenie równowartości dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,
, brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, nieograniczona zbywalność akcji, iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 10.000.000 EURO, w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej:a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o wartości równej co najmniej 1.000.000 EURO, liczonej wg ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej; akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. SCHEMAT POKAZUJĄCY DROGĘ WEJŚCIA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ
Ad.1. Decyzja właścieli o wejściu na giełdę
W sytuacji szybkiego rozwoju spółki może zdarzyc się moment, w którym firma wyczerpuje dotychczasowe źródła pozyskania nowych kapitałów i w sytuacji narastających potrzeb i obniżających się możliwości zwiększenia zadłużenia, szuka alternatywnych źródeł finansowania.Oferta na rynku publi

(…)

… około 2 tygodni.
Ad.6. Sporządzenie odpowiednich dokumentów informacyjnych
Prospekt emisyjny a.) Przeprowadzenie analizy due diligence b.) Przygotowanie prospektu emisyjnego. Praca wszystkich doradców nad dokumentem c.) Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego
Ad.7. Zatwierdzenie prospektu przez KNF
Postępowanie formalne a.) Postępowanie i bieżące kontakty z KNF b.) Zatwierdzenie prospektu przez KNF c.) Wniosek do Zarządu Giełdy o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego Giełda Papierów Wartościowych Wniosek o wprowadzenie praw do akcji (PDA) do obrotu giełdowego Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego zajmuje minimum 7 - 9 tygodni.
Ad.8.Rejestr akcji w KDPW
Sąd rejestrowy W sądzie rejestrowym należy dokonac rejestracji podwyższenia kapitału w spółce. Realizacja transakcji trwa 4 - 6 tygodni.
Ad.9.Dopuszczenie akcji na GPW
Giełda Papierów Wartościowych Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego. Marketing oferty  a.) Przygotowanie prezentacji dla analityków i inwestorów, sporządzenie raportu analitycznego b.) Przygotowanie do druku prospektu emisyjnego i innych materiałów promocyjnych c.) Konferencja prasowa, przedstawienie spółki, prezentacji…
… do wzrostu zysku przedsiębiorstwa poprzez większą sprzedaż.
5 Programy motywacyjne. W spółkach publicznych istnieje możliwość skonstruowania wielu programów motywacyjnych opartych na akcjach. Pozwala to przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych menadżerów. Łatwa zbywalność oraz możliwość wzrostu kursu akcji jest bardzo zachęcająca dla osób na najwyższych stanowiskach.
6 Przejęcia za akcje. Notowana na giełdzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz