Oś obrotu - strona 10

Fizyka zestaw_2b

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

przymocowano jak pokazano na rysunku. Kula zostaje zwolniona z połoŜenia (a) gdy sznurek tworzy z osią obrotu...

Obliczenia na kuli ziemskiej - zadania.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2667

) IIa. Współrzędne geograficzne Osią podstawową układu współrzędnych geograficznych jest oś obrotu Ziemi...

Niwelacja tachimetryczna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2779

:  przed przystąpieniem do pomiaru pikiet wyznaczyć i zapisać w dzienniku: - wysokość osi obrotu lunety z dokładnością...

Kinematyka - wykład 7

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

ω1sinϑ ϕ ω1sinϑsinϕ n n1 ξ Rys.54b ω3sinϕ 0 η ω3 ω3cosϕ ϕ n ξ Znając położenie chwilowej osi obrotu...

Pole magnetyczne Ziemi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

jest do osi obrotu Ziemi pod kątem 11,5° (bieguny magnetyczne). Składowa pozioma pola jest największa...

Dynamika bryły sztywnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

osi obrotu największy/najmniejszy moment bezwładności? 178. Bryłę sztywną tworzą trzy jednakowe...