Oś obrotu - strona 11

Układ geocentryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

i południka 900, tworząc z pozostałymi osiami układ prawoskrętny, natomiast oś z pokrywa się z osią obrotu...

Fizyka - Ruch obrotowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

ciężarków m1 od osi obrotu, - sporządzić wykres zależności 0,5 mgr2 t12 s-1 od d2 - odczytać z niego wartość...

Ekliptyka, ekwinocjum-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 924

, a oś biegunowa ze średnią osią obrotu naszej planety. - Zanim narodziły się takie metody...

Podstawy fizyki - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

prędkością υB kulka wypadnie z rurki, jeśli w chwili początkowej znajdowała się w odległości c od osi obrotu...

Ruch stały i zmienny - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

;  - częstotliwość; m - masa; Moment siły: Oznaczenia: M - moment siły; r - ramie siły (wektor poprowadzony od osi...

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

na ułożyskowanej osi AB i obraca się z prędkością n=1200obr/min. Geometryczna oś obrotu jest przesunięta równolegle...

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

, jeśli momenty bezwładności tych tarcz względem osi obrotu wynoszą odpowiednio J1 i J2? Rozważyć zgodne...

Budowa niwelatora i teodolitu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Andrzej Klimczak
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 987
Wyświetleń: 16702

sprężynująca - Ps Oś obrotu instrumentu (alidady) - v Oś celowa lunety - c Oś główna libeli niwelacyjnej - l...