Nulla poena sine lege - strona 13

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2898

 poena) sine lege. W prawie podatkowym z zasadą: nullam tributum sine lege. W prawie ubezpieczeń...

System polityczny Belgii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

stanowi także podstawę wymierzenia kary (nulla poena sine lege). Ponadto „nie można zastosować kary...

Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

, które są w nim przewidziane (nulla poena sine lege). Kara miała być dostosowana do przestępstwa. Podstawowym rodzajem kary...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5460

zarys wykładu - Piotr Jurek. Opracowanie dotyczy m.in. takich tematów jak: istota i początki prawa, pojęcie źródeł prawa i źródeł poznania prawa, prawo w średniowieczu, prawo zwyczajowe, partykularyzm prawa, stanowość prawa i zagadnienie systematyki prawa, źródła poznania prawa, najdawniejsze polski...

Wykładnia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 5040

, (in dubio pro reo, nullum crimen nulla poena sine lege). W pr. podatkowym: (In dubio pro tributario...

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5180

: - presumptio boni vili - domniemanie dobrej woli, w karnym niewinności, - nullum crimen, Nulla poena sine lege...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1729

na korzyść oskarżonego nullum crinem, nulla poena sine lege - nie ma przestępstwa i nie ma kary bez ustawy...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1225

). Victima-    ofiara przestępstwa. ofiara (zwierzę zabijane dla bóstwa) Nullum crimen Nulla poena sine lege...

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

orzec na korzyść oskarżonego nullum crinem, nulla poena sine lege - nie ma przestępstwa i nie ma kary...