Nulla poena sine lege - strona 14

Ochrona praw człowieka - wykłady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1428

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA - dr Agnieszka Demczuk WYKŁAD NR 1 (13.10.2009 r. ) Fazy tworzenia katalogu praw człowieka: faza idealizacji - określenie, sprecyzowanie idei faza konceptualizacji - tworzenie koncepcji, bardzo sprecyzowane faza jurydyzacji : a) po zytywizacja - stworzenie pozytywnego program...

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

w 42 art. Konstytucji RP. Zawiera ją także art. 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 2) Nulla poena...

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3437

w 42 art. Konstytucji RP. Zawiera ją także art. 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 2) Nulla poena...

Prawo Karne(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

odpowiedzialność karną nie może działać wstecz Nulla poena sine lege - nie ma kary bez ustawy § 4. Szkoły prawa...

Prawo administracyjne - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

względnie określona. Naruszeniem zasady Nulla poena sine lege było by pozostawienie sędziemu całkowitej...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

Dzieje upadku Cesarstwa Rzymskiego Dzieje pa ństwa feudalnego (od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego - 476 r.) Dzieje pa ństwa konstytucjonalnego (burżuazyjnego) - do końca II Wojny Światowej Ramy rzeczowe: zasady organizacji państwa i instytucji państwowych, zarys historii prawa sądowego (praw...

PRAWO KARNE - Kryminologia

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1820

musi być określona i przewidziana we wcześniej wydanej ustawie (nulla poena sine lege) Nullum crimen sine lege...