Nukleozydy - strona 4

Tautomeria-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biofizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

anti - od +90 do 270 stopni kąt chi - co daje pełny zakres 360 stopni Nukleotydy i nukleozydy występują...

Kwasy nukleinowe - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Biochemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1190

– jest to wielocząsteczkowy polinukleotyd; liczne nukleozydy połączone są ze sobą za pomocą kwasu fosforowego wiązaniami...

Biochemia - pojęcia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 6461

. Kolokwium III Wymień nukleozydy zasad purynowych. Podaj jeden ze wzorów. Na jakiej zasadzie zachodzi...

Mutageneza - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

- cytozyna, tymina cukier (deoksyryboza) fosforan Wyższy poziom zorganizowania DNA to nukleozydy: zasady...

Przedtermin egzaminu z chemii 2008

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393

przykładzie omów różnicę pomiędzy nukleotydem a nukleozydem. Narysuj wzory. Zad. 24 Zakreśl prawidłową...