Nukleozydy

Enzymologia- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

nukleozydy i nukleotydy – kinazy nukleotydowe nukleozyd – monofosforan nukleozydu – difosforan nukleozydu...

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1624

nukleotydy do nukleozydów Fosforylazy nukleozydów - katalizują fosfolityczne rozszczepienie nukleozydów...

Wejściwóka-kwasy nukleinowe

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

i opisz budowę nukleotyd z zasadą pirymidynową i nukleozyd z purynową (albo odwrotnie, nie pamiętam) 3...

NAD - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1092

z nukleozydu adeninowego oraz z nukleotydu, w skład którego wchodzi prócz reszty kwasu ortofosforowego(V...

Leczenie przeciwwirusowe

 • Politechnika Śląska
 • Farmakologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2380

Antymetabolity nukleozydów - związki zawierające fałszywą zasadę albo fałszywy cukier - taki nieprawidłowy układ...

Leczenie przeciwwirusowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Antymetabolity nukleozydów - związki zawierające fałszywą zasadę albo fałszywy cukier - taki nieprawidłowy układ...

Enzymologia - notatki z wykładu 7

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

… tworzy glutaminian amino trensferaz asparaginowa kinazy monofosforanów nukleozydów enz te katalizują...