Nukleozydy - strona 2

Egzamin z chemii organicznej (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Renata Czeczko
 • Chemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

)βDfruktofuranoza→hydroliza A+B Br2↓ ↓HNO3 C E 4. pojęcia izomeria optyczna, konstrukcyjna, empiryzacja, nukleozyd...

Metabolity specyficzne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Dr Główczyk-Zubek
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2254

Nukleozyd Transkrypcja Translacja -rybosomy 70S - rybosomy 70S i 80S Fusidic acid (kwas Steroid fusydowy...

Biosynteza nukleotydów- zgadanienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3332

odzyskanych z innych procesów. Obydwa szlaki prowadzą do powstania rybonukleotydów. Nukleozyd zawiera purynę...

Deoksyrybonukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1827

do dTMP - donorem grupy metylowej jest pochodna tetrahydrofolianu. Syntetyczne analogi nukleozydów...

Wykład - hydroliza DNA, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

' deoksyrybozy uniemoŜliwia powstanie cyklicznych fosforanów nukleozydów i jest podstawą oporności kwasów...