mutageneza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mutageneza - omówienie - strona 1 mutageneza - omówienie - strona 2 mutageneza - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Trzy główne składniki DNA:
zasady purynowe - guanina (G), adenina (A)
zasady pirymidynowe - cytozyna, tymina
cukier (deoksyryboza)
fosforan
Wyższy poziom zorganizowania DNA to nukleozydy:
zasady nukleidowe poprzez wiązanie glikozydowi do atomu C - 1
cząsteczka cukru jest dołączana do atomu:
- N - 1 w zasadach pirymidynowych
- N - 9 w zasadach purynowych
MUTAGENEZA
Wyróżniamy trzy typy uszkodzeń genetycznych:
mutacje punktowe (dotyczące zmian w DNA)
klastogeneza (dotyczy zmiany struktury chromosomalnej)
aneuploidia (niejednolity rozdział chromosomów podczas podziału komórki)
Mutacje punktowe:
podstawienia zasady:
tranzycja - puryna przez purynę, pirymidyna przez pirymidynę
transwersja - puryna przez pirymidynę lub vice versa
występuje 6 możliwych podstawień zasady:
- dwie zmiany AT - GC, GC - AT
- cztery przemiany krzyżowe: AT - TA, AT - GC, GC - CG, GC - AT
mutacje zmiany fazy odczytu:
występują, gdy pary zasad zostają dodane lub usunięte a ich liczba różni się o 3n
pojawia się wtedy drastyczna zmiana syntezy białka
ATC AAT GCG TTA TCA ATG CGT TA
TAG TTA CGC AAT AGT TAC GCA AT
Alkilowanie - pozycje w DNA podatne na atak elektrofilowe:
Pozycja
Guanina
Adenina
Cytozyna
Tymina
N - 1
TAK
TAK
N - 3
TAK
TAK
TAK
TAK
N - 7
TAK
TAK
Atomy ergocykliczne
O - 6
N - 6
O - 2, N - 4
O - 4
C - 8
TAK
TAK
Aflatoksyna B1 (po aktywacji metabolicznej do 2,3 - epoksydu) reaguje z N - 7 guaniny.
Testy mutagenezy bakteryjnej- test Amesa:
Niezawodność testu przetestowana eksperymentalnie:
- 85% znanych kancerogenów dało odpowiedź pozytywną;
- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz