Nukleotydy - strona 7

Kwasy nukleinowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1183

się on z około 80 tysięcy genów, które utworzone są z nukleotydów z charakterystyczną dla każdego z nich kolejnością...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

jest syntetyzowany komplementarny DNA Translacja- przepisanie informacji genetycznej w postaci sekwencji nukleotydów...

Naprawa DNA

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

niedopasowanych nukleotydów (Mismatch Repair, MR) • Naprawa przez wycinanie zasad (Base Excision Repair, BER...

Hybrydyzacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260

. Specyficzność hybrydyzacji zależy od: Rodzaju sekwencji i składu nukleotydów Siły jonowej stosowanych buforów...

Deoksyrybonukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1827

nukleotydów w DNA lub RNA wynikające z nieprawidłowego parowania zasad oraz wstrzymywania replikacji...

Skład chemiczny mięsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

zwierzęcia. Enzymy przemian nukleotydów: ATPazy, dezaminazy ADP i AMP, kinaza kreatynowa i adenylowa...

Wykład - degradacja mRNA

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

rybonukleazy degradujące pocięte mRNA. microRNA- krótkie (ok. 21 nukleotydów)RNA, transkrybowane...