Nowy Testament - strona 6

Katakumby

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1736

. Katakumby Domitylli, Rzym IV wiek. Wskrzeszenie Łazarza, pokłon trzech króli. Sceny ze Starego lub Nowego...

Sakramentologia - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

w naturę sakramentów. W Nowym Testamencie pojęcie misterium- tajemnicy jest odnoszone do Chrystusa (1Tm...

Spadek, darowizna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

przy dziedziczeniu ustawowy. 10. Odwołanie testamentu: -przez sporządzenie przez spadkodawcę nowego testamentu …… 11...

Periodyzacja epoki staropolskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2800

się na wertykalizmie. Najważniejszą księgę stanowiła Biblia, przede wszystkim Nowy Testament. Funkcjonowało pojęcie...

Średniowiecze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Alicja Kędziora
 • Elementy teorii i historii literatury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1610

w Stworzony przez Cyryla i Metodego - przekładali łacinę na SCS (np. Nowy Testament) Język liturgiczny...

Wieczność, koniec czasów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

ILOŚCIOWA A NIE JAKOŚCIOWA!!! - Nowy Testament w zestawieniu z judaizmem znosi i określa nowy element...

Wyszyński i Wojtyła, Sobór Watykański II-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

, a tylko naukę czerpiącą bezpośrednio z Biblii, czyli do I wieku po Chrystusie, kiedy powstały pisma Nowego...

Bardesanes, Karpokrates, Marcjon i Mani

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

się do podstawowych antytez pomiędzy wiarą i prawem, łaską i sprawiedliwością, Starym a Nowym Testamentem. Podstawową...

Pachomiusz - życie i dzieła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

części Pism świętych, a co najmniej Nowego Testamentu i Psałterza”. Do dnia dzisiejszego obok tekstu...