Nowa ekonomia - strona 7

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4501

, Laidler) *Nowa ekonomia klasyczna (Lucas) *teoria realnego cyklu koniunkturalnego (Prescott,Kydland,Barro...

Mikroekonomia 2

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Monetaryzm - należy walczyć z inflacją za pomocą polityki monetarnej Nowa ekonomia klasyczna - podmioty...

Organizacje oparte na wiedzy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1848

i poziom rozwoju gospodarczego od nakładów i stanu (wolumenu) środków trwałych. Nowa ekonomia Termin...

Zarządzanie wiedzą - wykłady

 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 6846

działalności, co sprzyja ich trwałość. Nowa ekonomia-Termin ten zawiera w sobie zarówno wizję jak i teorię...

Ekonomia - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1253

z budżetu (zwolennik - Balcerowicz), nowa ekonomia klasyczna: szkoła racjonalnych oczekiwań; całkowite...

PKB - Funkcje państwa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1645

pieniądza +nie dla uznaniowej polityki popytowej Nowa ekonomia klasyczna - Lukas, Sargent, Borno: -hipoteza...

Etyka w biznesie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4760

nazywane są społeczeństwami wiedzy, a gospodarka oparta na wiedzy nową ekonomią. Z tego powodu etyczne...

Lektura makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

- realny cykl koniunkturalny nowa ekonomia keynesowska ekonomia austriacka i postkeynesowska Rozdział drugi...