Mikroekonomia 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia 2 - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: rozwój ekonomii, mikroekonomia i makroekonomia, metody i narzędzia analizy danych, prawo Engla, przedsiębiorstwo.

MIKROEKONOMIA
WPROWADZENIE DO GOSPODARKI ( EKONOMII )
Przedmiot, cel i zakres ekonomii
Oicos - gospodarstwo
Nomos - słowo, nauka
EKONOMIA - wiedza o procesach rządzących gospodarstwem domowym
EKONOMIA POLITYCZNA ( SPOŁECZNA )
Ekonomika - ekonomia stosowana
Ekonomia - nauka badająca w jaki sposób ludzie posiadający zasoby, zaspokajają potrzeby materialne i niematerialne.
Zagadnienia ekonomii:
co produkować
jak produkować
gdzie produkować
dla kogo
ile produkować
Ekonomia zajmuje się procesami gospodarczymi tj:
procesami produkcji
procesami wymiany
procesami podziału
procesami konsumpcji
Ekonomia jest nauką społeczną ( tłumaczy zachowania ludzkie )
PROBLEM RZADKOŚCI
Zapotrzebowanie = ilość dóbr które ludzie chcieli by posiadać w ciągu roku
Zdolność = ilość dóbr które ludzie są zdolni wytworzyć w ciągu roku
Rozwój ekonomii
Ekonomia klasyczna - A.Smith i D.Ricardoliberalizm ekonomiczny - wolnokonkurencyjna gospodarka samoczynnie, bez ingerencji zewnętrznej dąży do równowagi gospodarczej i społecznej.Koncepcja homo-economicusNiewidzialna ręka rynku uruchamia samoregulujące mechanizmy zapewniającą równowagę ekonomiczną ( prawo rynków Say'a ) - produkcja tworzy rynki zbytuEkonomia wulgarna - nie sprawdzająca się w życiu - uproszczona
Neoklasycyzm - wprowadził matematykę do ekonomii
szkoła austriacka
szkoła lozańska Ekonomia dobrobytuWolność gospodarcza - nie zapewnia maximum dobrobytu społecznego
Teoria niedoskonałej konkurencji - główny nurt ekonomiczny w czasach I i II wojny światowejRynek sam sobie nie poradzi - potrzebna jest ochrona Państwa
Monetaryzm - należy walczyć z inflacją za pomocą polityki monetarnej
Nowa ekonomia klasyczna - podmioty gospodarcze podejmują swoje decyzje na podstawie realiów
Marksizm
Mikroekonomia i makroekonomia
Mikroekonomia - bada części gospodarki
Makroekonomia - zajmuje się analizą gospodarki jako całości
Ekonomia pozytywna i normatywna
Ekonomia pozytywna ( opisowa ) - zajmuje się obiektywnym objaśnieniem zasad obowiązujących w gospodarce
Ekonomia normatywna ( postulatywna ) - opisuje rzeczywistość taką jaka powinna być ( oparta na sugestywnych sposobach wartościowania rzeczywistości )


(…)

…: - dobra substytucyjne - dobra komplementarne
Prawo Engla
Elastyczność popytu
Popyt - chłonność rynku. Wartość dóbr jaka mogła by być sprzedana po danej cenie na tym rynku
Nasycenie rynku - jest zaspokojony popyt i istnieją ograniczone możliwości podnoszenia popytu
Podaż - ilość dóbr dostarczana na rynek
Cena - wartość czegoś wyrażana w pieniądzu
Prawo popytu i podaży - popyt zmienia się odwrotnie proporcjonalnie niż cena.
Krzywa popytu
Krzywa podaży
Cena równowagi rynkowej
Czynniki czasu:
okres krótki - poniżej 1 roku
okres średni - 1 - 5 lat
okres długi - powyżej 5 lat
Czynniki ekonomiczne:
cena
dochód
Mechanizmy substytucji
Substytuty - towary o podobnym zastosowaniu ( zaspokajają te same potrzeby co dany produkt )
Dobra komplementarne - dobra które się uzupełniają
Prawo Engla
2000-10-06 - 200-10-08…
… w ciągu roku
Rozwój ekonomii
Ekonomia klasyczna - A.Smith i D.Ricardo liberalizm ekonomiczny - wolnokonkurencyjna gospodarka samoczynnie, bez ingerencji zewnętrznej dąży do równowagi gospodarczej i społecznej. Koncepcja homo-economicus Niewidzialna ręka rynku uruchamia samoregulujące mechanizmy zapewniającą równowagę ekonomiczną ( prawo rynków Say'a ) - produkcja tworzy rynki zbytu Ekonomia wulgarna…
… jednego produktu wpływa na popyt drugiego
Dobro pośrednie ( niższego rzędu ) - konsumpcja tych dóbr maleje ze wzrostem dochodu ( maja ujemną dochodową elastyczność popytu )
Dobro normalne ( zwykłe ) - popyt wzrasta wraz z dochodem
Dobro luksusowe - popyt wzrasta więcej niż popyt
Zjawisko Gippena - spadek ceny dobra prowadzi do zmniejszenia popytu
Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy
Rynek sprzedawcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz