Nosicielstwo - strona 6

Układ kariotypów- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1722

się chromosomów Jeśli dziedziczenie jest wykluczone przez nosicielstwo translokacji i zna się kariotyp pierwszego...

Rachunkowość finansowa a rachunkowośc zarządcza - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Rafał Bielawski
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

  1  1.1 Zarys  historii  rachunkowo ś ci  Powstanie  i  rozwój  rachunkowości  związane  jest  z  okresem  upowszechnienia  gospodarki  towarowo-pienięŜnej.  Potrzeba  wspomagania  pamięci  ludzkiej  za  pomocą  róŜnych  notatek  i zapisów  przyczyniła  się  do  powstania  zaczątków  stopniowo  ro...

Beta lektamy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Halina Sówka
  • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

co 8 h lub 1-1,5 g co 6 h; w leptospirozie 0,5-0,75 g co 6 h przez 6-12 dni; w zwalczaniu nosicielstwa...