Norma kompetencyjna - strona 6

Wykład - definicja prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407

normy proceduralne, normy kompetencyjne i normy uznania. Innym przedstawicielem pozytywizmu prawniczego...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 945

określonemu organowi musi zostać zawarte w normie kompetencyjnej działa na rzecz dobra wspólnego wyposażona...

Zasada demokratycznego państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1477

państwa do działania muszą mieć kompetencje. Norma kompetencyjna jest specyficzną norma prawną...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze dla strony objętej ochroną normatywną 2) Normy kompetencyjne...

Stosowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

na nie normy kompetencyjne. Natomiast stosowanie prawa należy rozumieć jako proces decyzyjny podejmowany...