Norbert Wiener

note /search

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 2891

włoską i zauważył, że 80 % zasobów znajduje się w ręku 20% społeczności włoskiej. Norbert Wiener...

Pojęcie biomechaniki - opracowanie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Biomechanika
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2730

analogie między zasadami działania organizmów żywych, społeczności i maszyn Twórcą - Norbert Wiener [1948r...

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

. Eksperymenty Mariana Smoluchowskiego w 1906 roku. Ścisłą teorię podał Norbert Wiener w latach 1918-23...

Teoria komunikowania - wykład 7

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1736

modelu Norberta Wienera. Twierdzili oni, że złożoność nawet najmniejszej sytuacji interakcyjnej...

Griffin Podstawy komunikacji

 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3227

: komunikacja jako przepływ informacji. Norbert Wiener, MIT – słowo cybernetyka, dziedzina sztucznej...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1967

2012-01-18  Norbert Wiener (1896–1964)   Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2695

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...