Nitryfikacja heterotroficzna

note /search

Chemolitotrofy

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Mikrobiologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3507

, - ST (2-sulfanil-amidwuthiazol), CHEMOLITOTROFY Nitryfikacja heterotroficzna Nie jest źródłem energii...

Nitryfikacja-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659

Nitryfikacja Według ostatnich badań, biologiczna nitryfikacja jest procesem wieloetapowym...

Obieg węgla i azotu- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2289

u różnorodnych, heterotroficznych, anaerobowych bakterii, które jako donory wykorzystują związki organiczne...

Procesy membranowe-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

, a mianowicie: · w reaktorach do nitryfikacji · w reaktorach do denitryfikacji · w filtrach powolnych...