Procesy membranowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy membranowe-opracowanie - strona 1 Procesy membranowe-opracowanie - strona 2 Procesy membranowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROCESY MEMBRANOWE
Głównie do odsalania wód oraz w technikach specjalnych, np. do produkcji wody superczystej. W Polsce nie są stosowane powszechnie w zakładach uzdatniania wody do celów wodociągowych. Do procesów membranowych nalezą: · odwrócona osmoza (OO), · elektrodializa (ED), · odwrócona elektrodializa (OED), · ultrafiltracja (UF) · nanofiltracja (NF). Ultrafiltracja i nanofiltracja stosowane są do usuwania z wody związków barwnych i niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych ( np. powodujących twardość ) oraz wirusów i bakterii. W zależności od membrany usuwane mogą być różne rozpuszczone domieszki i zanieczyszczenia. Największym współczynnikiem separacji zanieczyszczeń organicznych ( w tym bakterii i wirusów )i nieorganicznych charakteryzuje się odwrócona osmoza. Zastosowanie tej techniki wymaga wstępnego oczyszczenia wody- maksymalne usunięcie zawiesin, które w wyniku zagęszczenia na powierzchni membran mogą zatykać pory w membranach.
W praktyce uzdatniania wody procesy biochemiczne wykorzystywane są w wielu metodach uzdatniania, a mianowicie: · w reaktorach do nitryfikacji · w reaktorach do denitryfikacji · w filtrach powolnych i pospiesznych, · w biologicznie aktywnych filtrach węglowych · w metodzie sztucznej infiltracji · przy uzdatnianiu wody w warstwie wodonośnej. UZDATNIANIE WODY W REAKTORACH DO NITRYFIKACJI:
W procesie nitryfikacji azot amonowy ( stężenie w wodzie surowej nie może przekroczyć 10mg/l) przechodzi niemal całkowicie w azot azotanowy, którego dopuszczalne stężenie w wodzie wynosi 10mg/l. Proces ten można realizować w urządzeniach wykorzystujących osad zawieszony oraz wykorzystujących kolonie bakterii rozwijających się na podłożu stałym. Główne zastosowanie mają urządzenia z błoną biologiczną rozwijającą się na podłożu stałym- tzw.filtry zalane i suche. UZDATNIANIE WODY W REAKTORACH DO DENITRYFIKACJI: Wykorzystanie procesów heterotroficznych i autotroficznych,, w których woda zostaje pozbawiona tlenu i azotu- zostaje wzbogacona łatwo przyswajalnym węglem organicznym i fosforanami. Związki stosowane do tego celu: · metanol, · kwas octowy, etanol. Najodpowiedniejszy wydaje się etanol, gdyż zapewnia niższą zawartość azotynów w wodzie po uzdatnieniu. W wyniku denitryfikacji w wodzie pozostają znaczne ilości łatwo przyswajalnego węgla organicznego, a razie jego niedostatku- azotyny. Z tego względu konieczne jest dalsze uzdatnianie, na które składają się następujące procesy jednostkowe: · napowietrzanie w celu stworzenia warunków do utleniania azotynów i biodegradacji materii organicznej, · koagulacja /filtracja dla usunięcia nadmiaru węgla organicznego, · filtracja przez złoże granulowanego węgla aktywnego o rozwiniętej aktywności biologicznej
Techniki membranowe w technologi uzdatniania wody - zenon microfiltration

(…)

… zaczyna sie na ujęciu. Dyssypacja - rozproszenie energii w układzie. (N/V) ^ ½ N - moc V - objętość Typy urządzeń do mieszania : - mieszacze mechaniczne ( coś na wzór miksera, należy włożyć energię do układu) - mieszacze hydrauliczne ( statyczne) Straty na poziomie 0,03 : 0,05 m/m3 Koagulant : Al2(SO4)3 * 18 H2O -> 50% tego związku to woda. Specjacja zawiesin - glony -> flotacja - mikrofiltracja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz