Nitryfikacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nitryfikacja-opracowanie - strona 1 Nitryfikacja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

N i t r y f i k a c j a  Według ostatnich badań, biologiczna nitryfikacja jest procesem wieloetapowym, jednak  nie wszystkie jego mechanizmy zostały wyjaśnione w zadowalającym stopniu. Uważa się, że  najbardziej prawdopodobny ciąg przemian jest następujący:      W najprostszym podejściu, nitryfikacja jest dwustopniowym procesem przemiany azotu  amonowego poprzez azotyny do azotanow, prowadzonym przez bakterie chemoautotroficzne  ( Nitrosomonas  oraz  Nitrobacter ), zdobywające energię z utleniania azotu amonowego  i wykorzystujące do budowy komorek mineralne formy węgla.  Pierwszy etap nitryfikacji jest prowadzony przez bakterie  Nitrosomonas , przekształcające  azot amonowy w azotyny:      W drugim etapie nitryfikacji, bakterie  Nitrobacter  utleniają azotyny do azotanow:    Sumarycznie I oraz II etap nitryfikacji można zapisać następujaco:    Bakterie nitryfikacyjne  Nitrosomonas  oraz  Nitrobacter  są bezwzględnymi tlenowcami,  zatem proces nitryfikacji zachodzi w warunkach ściśle tlenowych. Efektywność nitryfikacji  zależy od wielu czynnikow, z ktorych najważniejsze stanowią: stężenie rozpuszczonego tlenu,  temperatura, stężenie azotu w dopływie, obciążenie i wiek osadu czynnego, pH, zasadowość  ściekow oraz stężenie substancji toksycznych.  Utlenianie przez  Nitrosomonas  azotu amonowego do azotynow przebiega z maksymalną  szybkością przy stężeniu rozpuszczonego tlenu około 2 mg O2/l, natomiast utlenianie  azotynow do azotanow przez  Nitrobacter  osiąga maksymalną szybkość przy stężeniu około  4 mg O2/l. Podwyższanie stężenia rozpuszczonego tlenu powyżej podanych wartości  praktycznie nie wpływa na wzrost szybkości procesow. Krytyczne stężenie tlenu, poniżej  ktorego proces nitryfikacji zostaje całkowicie zahamowany wynosi około 0,1 mg O2/l, jednak  bakterie nitryfikacyjne mogą stosunkowo długo przetrwać w środowisku pozbawionym tlenu.  Proces nitryfikacji jest bardzo silnie uzależniony od temperatury, ktorej optymalna  wartość mieści się w granicach 28-32oC. W temperaturze około 10oC prędkość nitryfikacji  jest bardzo wyraźnie obniżona, a w temperaturze około 4oC proces praktycznie ustaje.  W wyniku nitryfikacji następuje zmniejszenie zasadowości środowiska, co przyczynić się  do obniżenia pH poniżej zakresu optymalnego (pH = 7,5 do 8,5). Nitryfikacja 1 mg NNH4  powoduje ubytek zasadowości o 7,14 mg CaCO3 (o około 0,14 mval/l).  Bakterie nitryfikacyjne źle tolerują duże stężenia związkow organicznych, przy ktorych  z kolei dobrze rozwijają się bakterie heterotroficzne.  Zgodnie z wynikami ostatnich badań, proces nitryfikacji może być prowadzony także  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz