Nikiel - strona 17

Podział terytorialny Polski

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

potasowo-magnezowe Baryt Rudy niklu i cyny Gliny ogniotrwałe Dolomity i kwarc- wykorzystywane w przemyśle...

Tłuszcze właściwe

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

rozdrobnionego niklu jako katalizatora. Utwardzanie tłuszczów Utwardzony produkt nosi nazwę margaryny lub masła...

Klasyfikacja stali - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

% Mn, 0,4% Si, 0,3% niklu , chromu, do 0,2% wolframu, kobaltu, miedzi, 0,1% glinu, 0,05% molibdenu...

Miedź i jej stopy - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

. Dodatki glinu, manganu, ¿elaza i niklu polepszaj¹ wytrzyma³oœæ i odpornoœæ na korozjê odlewów. Sk³adnikami...