Wszechswiat, meteoryty, pierwiastki- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszechswiat, meteoryty, pierwiastki- opracowanie - strona 1 Wszechswiat, meteoryty, pierwiastki- opracowanie - strona 2 Wszechswiat, meteoryty, pierwiastki- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Epoki wczesnego Wszechświata
Epoka (Era)
Czas trwania
Plancka
1 kg)
nazywane są bolidami.
• Nazwy rojów nadawane są od łacińskich nazw
gwiazdozbiorów, w których znajdują się ich radianty.
Rój
Współrzędne
radiantu
Okres
aktyw
ności
Maksimum
Maks
λ
D
V
R
ZHR
max
Kod
IMO
α [°]
°
δ [°]
°
Kwadrantydy
230
+49
01.0107.01
03.01
283.16
5
41
2.1
120
QUA
Lirydy
271
+34
16.0425.04
22.04
32.32
5
49
2.9
zm
LYR
η- Aquarydy
336
-02
19.0428.05
03.05
45.5
4
66
2.7
60
ETA
Perseidy
46
+58
17.0724.08
12.08
140.0
5
59
2.6
110
PER
α- Aurigidy
84
+42
24.0805.09
01.09
158.6
5
66
2.5
10
AUR
Draconidy
262
+54
06.1010.10
10.10
195.4
2
20
2.6
zm
GIA
Orionidy
95
+16
02.1007.11
21.10
208
10
66
2.9
20
ORI
Leonidy
152
+22
14.1121.11
18.11
235.27
5
71
2.5
zm
LEO
Geminidy
112
+33
07.1217.12
14.12
262.0
4
35
2.6
120
GEM
Ursydy
217
+76
17.1226.12
23.12
270.7
5
33
3.0
10
URS
Klasyfikacja meteorytów
Syderyty
Meteoryty żelazne
Syderolity
Meteoryty żelazno kamienne
Aerolity
Meteoryty kamienne
- heksaedryty (kamacyt)
- oktaedryty (kamacyt + tenit)
- ataksyty (kamcyt + tenit)
- pallasyty (ziarna oliwinu w tle tenitu)
- mezosyderyty (tenit + bronzyt)
- chondryty (zwyczajne, enstatytowe, wegliste)
(bronzyt, enstatyt, troilit, Fe, serpentyn,
subst. organiczne)
- achondryty (plagioklazy Ca, pirokseny Ca, enstatyt,
oliwin)
Główne minerały meteorytów:
• Kamacyt
• Tenit
Ni)
• Oliwin
• Piroksen rombowy
• Pigeonit
• Plagioklaz
• Troilit
α-(Fe, Ni) (4.-7% Ni)
γ -(Fe, Ni) (30-60%
(Mg, Fe)2[Si04]
(Mg, Fe)2[Si206]
(Mg, Fe, Ca)2[Si2O6]
(Ca, Na) [(Al, Si)AISi2O8]
FeS
Minerały podrzędne:

Alabandyn MnS
Sfaleryt ZnS
Daubreelit FeCr2S4
Niningeryt (Mg, Fe)S
Moissanit SiC
Cohenit (Fe, Ni)3C
Bersyt (Fe, Ni)3P
Osbornit TiN
Diament C
miedź rodzima Cu
Magnetyt Fe3O4
Cyrkon ZrSiO4
kwarc, trydymit, krystobalit SiO2
Meteoryty kamienne (aerolity)


42% O
21% Si
gęstość ok. 3 g/cm3
16% Fe
16% Mg
5% inne pierwiastki
Zawierają zwykle wtrącenia żelazo niklu w
postaci drobnych białych blaszek oraz
złocistożółte okruchy troilitu.
• Chondryty (bronzyt, enstatyt, troilit, serpentyn, Fe,
substancje organiczne)
• a) zwyczajne
• b) węgliste
• c)

(…)

… atmosfery gwiazdy, a mianowicie:
- ich temperaturę
- ciśnienie gazu,
- skład chemiczny.
Zmiany rozmiarów gwiazd i barw ich fotosfer wraz z typem widmowym dla
gwiazd ciągu głównego. Zmiany barwy od czerwieni ku błękitowi (od lewej do
prawej) związane są ze wzrostem temperatury fotosfery
Widmo pasmowo liniowe atomów żelaza
Widmo emisyjne powstaje, gdy obdarzone ładunkiem elektrycznym elektrony,
atomy…
… odrywa się od ich powierzchni,
przekazując energię cząsteczkom atmosfery.
Przekształca się ona gł. w energię cieplną, a ok. 1%
w energię jonizacji i wzbudzenia. Na skutek tego
wypromieniowywane są kwanty światła →
obserwujemy na niebie świetlistą smugę nazywaną
meteorem. Świecenie rozpoczyna się na wysokości
120-80 km nad powierzchnią Ziemi.
• Szczególnie jasne meteory (meteoroidy >1 kg)
nazywane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz