Podział pierwiastków śladowych pomiędzy stopem magmowtm a fazami

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział pierwiastków śladowych pomiędzy stopem magmowtm a fazami - strona 1 Podział pierwiastków śladowych pomiędzy stopem magmowtm a fazami - strona 2 Podział pierwiastków śladowych pomiędzy stopem magmowtm a fazami - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH POMIĘDZY STOPEM MAGMOWYM, A KRYSTALIZUJĄCYMI FAZAMI. Może zachodzić na 3 sposoby:
UKRYCIE (Kamuflaż) - zachodzi, gdy pierwiastek śladowy ma ten sam promień jonowy i ładunek i struktura kryształu nie potrafi odróżnić ich od siebie np. podstawienie
Hf4+(0,79A) za Zr4+(0,80A) w cyrkonie ZrSiO4 WYCHWYTYWANIE (Kapitaż) - zachodzi, gdy pierwiastek śladowy jest chętniej wbudowywany w strukturę, niż pierwiastek główny, ponieważ ma wyższy potencjał jonowy (stosunek ładunku do promienia jonowego). Tak dzieje się z krystalizacją K-skaleni i wychwytują Ba2+ (1,44A) podstawiając go w miejsce K+ (1,46A)
DOPUSZCZENIE - polega na wbudowywaniu w strukturę pierwiastków śladowych o niższym potencjale jonowym od pierwiastka głównego np. Rb+ (1,57A) za K+ (1,46A) w K-skaleniu Sr2+ (1,21A) za Ca2+ (1,08A) w kalcycie.
PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA SKAŁ MAGMOWYCH
Różne materiału stopionego
Krystalizacja frakcjonalna
Mieszanie się magm z różnych głębokości
Asymilacja i kontaminacja czyli reagowanie ze skałami otaczającymi
STOPIENIE SKAŁ PŁASZCZA MOŻE ZAJŚĆ W WYNIKU:
Wzrostu temperatury
Spadku ciśnienia
Dostarczenie fluidów (np. gazy wodnej)
KRYSTALIZACJA FRAKCYJNA KRYSTALIZACJA WCZESNA (Protokrystalizacja) Oliwiny i pirokseny - wytrącanie się, tworzenie kryształów. Stopniowo opadają na dno zbiornika. Tworzą się pierwsze skały - ultrazasadowe czyli perydotyty i dunitu (zawierają domieszki chromitu, ilmenitu, magnetytu, amfiboli). Główne pierwiastki to: Fe i Mg (także Si i O)
Chromit (chromian żelaza)
FeCr2O4 Zaczynają krystalizować: tlenki metali - magnetyt (Fe3O4) i ilmenie (FeTiO3) - złoża żelazowo-tytanowe, siarczki metali: poprzez likwację - oddzielenie się frakcji siarczkowej): Pirotyn (FeS); pentlandyt (Ni,Fe)9S8 krzemiany: (Mg, Fe, Ni)2[SiO2] - następuje ich wietrzenie (serpentynizacja), powstają krzemianowe rudy niklu, pojawiają się też koncentracje kobaltu (Co), który zastępuje się z niklem.
Występuje też koncentracja platyny - dunity platynonośne.
To w tej krystalizacji występują diamenty (kimberlity diamentonośne) powstaje w bardzo wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu.
W wyniku dalszego ochładzania magmy powstają kolejne skały (magma jest już zubożona). Krystalizują się skały zasadowe. Minerały główne to plagioklazy, skalenie wapniowe i pirokseny. Pierwiastki główne: Al., Ca, Si, O.
Tym skałom towarzyszą tytanomagnetyty (magnetyt, ilmenit). Występowanie w Polsce tytanomagnetytu to krzemianka k. Suwałk (występuje tam też V czyli wanad w postaci minerału coulsonitu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz