Nieważność czynności prawnej - strona 3

Wzbogacenia

Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Nieważność czynności prawnej. Zubożony świadczył na podstawie zobowiązania wynikającego z nieważnej czynności...

Testament - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

czynności prawnej - podmiotem uprawnionym do wystąpienia z żądaniem jest każda osoba, która ma w tym interes...

Reżim polityczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

nielegalnego nacisku na osobę fizyczną i jako taki może być okolicznością powodującą nieważność czynności...

Rodzaje spółek

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Justyna Muweis
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

wymogów skutkuje nieważnością czynności prawnej. Nabywcami tych akcji mogą ostatecznie być osoby fizyczne...

Syndrom Sztokholmski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

fizyczną i jako taki może być okolicznością powodującą nieważność czynności prawnej. Mechanizmy ułatwiające...

Osoby i czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 609

) - bezprawna, poważna Skutki czynności prawnych. Nieważność czynności prawnych: Czynności ważne - wywierały...

Lokalizacja inwestycji drogowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

nieruchomościami SP objętymi wnioskiem (naruszenie  nieważność czynności prawnej) Treść decyzji o lokalizacji...

Prawo cywilne - błąd

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

nad tym urządzeniem. UWAGA !!! Błąd oświadczenia woli nie powoduje bezwzględnej nieważności czynności prawnej, stanowi...