Nieważność czynności prawnej - strona 4

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH - FORMA ELEKTRONICZNA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

, której niezachowanie pociąga za sobą nieważność czynności prawnej. Obowiązek jej zachowania może wynikać: a) z ustawy...

Wyklad V z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1043

prewencyjną i dyscyplinującą. Wyróżniamy 3 typy sankcji: Karna Egzekucyjna Nieważności czynności prawnych...

Prawo - test 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 14441

stron 6.Pozorność zwykła powoduje: bezwzględną nieważność czynności prawnej względną nieważność...

Stosunek podstawowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

CZYNNOŚCI PRAWNEJ I. NIEWAŻNOŚĆ -nieważna bezwzględnie czynność prawna nie wywiera skutków prawnych...

Skutki niedochowania formy szczególnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

nieważność czynności prawnej. Obowiązek jej zachowania pod rygorem nieważności może wynikać: a) z przepisu...

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

dla czynności prawnej, w ramach której oświadczenie złożono. Polegają one bądź na nieważności czynności prawnej...

Ustawowe źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1610

ją o inne elementy - [np. art. 58 k.c.] sankcja nieważności czynności prawnej m. in. sprzecznej z ustawą, modyfikacja...

Prawo egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

oświadczeń woli powodują bezwzględną nieważność czynności prawnej, a które względną? Jakie są sposoby...

7.1.4.1,7.1.5,7.1.6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

nieważność czynności prawnej (czynność dotknięta wadą zostaje uznana za nieważną z mocy samego prawa...