Nietzsche - strona 19

Żeromski Stefan - Ludzie bezdomni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1099

się amoralizmowi Nietzschego (jest więc przeciwko utylitaryzmowi i indywidualizmowi) Korzecki prowadzi dyskusję...

Wyspiański Stanisław - Wesele

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1085

(Zapolska, Żeromski, Orkan, Reymont), potem Schopenhauer, Nietzsche, Bergson. Równolegle szerzy...

Wyspiański Stanisław - Wyzwolenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 742

wartości idealnych - prawda rzeczywistych wartości życia Konrad sprzeciwia się temu, co Nietzsche pojmuje...

Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 826

Filozofia - umiłowanie wiedzy, źródeł wiedzy należy szukać w człowieku, jest to sposób rozumienia rzeczy, nie zależy od wiedzy naukowej, pozostajemy w filozofii poza granicami czasu i przestrzeni, ma charakter uniwersalny, toteż nie można jej zdefiniować Fileo - „umiłować”, „dążyć” Sofia - wiedza,...

Filozofia prawa - zagadnienia

 • Filozofia prawa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3276

Pierwszy temat opisany w dokumencie dotyczy przedmiotu filozofii prawa oraz dziedzin pokrewnych. Ponadto w dokumencie poruszono takie zagadnienia jak: gnoseologia, aksjologia, historiozofia, filozofia człowieka, filozofia kultury, filozofia polityki, higiena psychiczna. Kolejny temat zawiera in...

Opracowanie zagadnień na egzamin z filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
Pobrań: 2905
Wyświetleń: 9352

Spośród wymienionych zagadnień, opracowano aż 34. Opracowane tematy to m.in.: filozofia – przedmiot, funkcje oraz próby jej określenia; metafizyka – ogólna charakterystyka zagadnień i problemów; działy filozofii; pojęcie bytu i jego rodzaje; monizm , dualizm, pluralizm; pojęcia uniwersalistów i...

Irena Wojnar- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1988

Fryderyk Nietzsche Arystoteles, Schopenhamer, Joseph Conrad, Camus. Nie sposób wymienić...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 8645

. Wykład 13.01.2011 Filozofia Fryderyka Nietzschego (1844 - 1900) był utalentowanym studentem, studiował...

Transcendentalia a wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

wartości, wystąpił F. Nietzsche. Wartości są urojeniami, nie mającymi ponadczasowego znaczenia...