Niesprzeczność - strona 9

Zagadnienia

 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 6447

, niesprzeczność logiczna, płodność poznawcza, prostota i elegancja. 9. Wymień i omów ważniejsze trudności myślenia...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marta Baranowska
 • Filozofia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2002

myląca) Teoria koherencji (niesprzeczności) - prawdą jest to, co jest niesprzeczne z całym systemem...

Logika odkrycia naukowego - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1967

a niesprzeczność. Rozdział V. Problem bazy empirycznej. §25. Doświadczenia postrzeżeniowe jako baza empiryczna...

Źródła i system prawa - konstytucja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 924

niesprzeczności - idealistyczne założenie doktrynalne; postulat do normodawcy traktujący system prawa jest wolny...

System prawa - Konstytucja.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

w hierarchii. 2. Zasada niesprzeczności - idealistyczne założenie doktrynalne; postulat do normodawcy...

Filozofia odrodzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

wartości. Podważył również założenie coincidentia oppositorum - założenie o niesprzeczności wartości...

Planowanie finansowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

Zapewnienie niesprzeczności planu. W praktyce sprowadza się do odpowiedniego formułowania planów podrzędnych...