Niesamowite - strona 12

Skrzydła husarskie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

) przyłbice. Ich widok wywołał niesamowite wraŜenie na Ŝołnierzach sowieckich. - Polski regulamin wojskowy...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ją jednak podsekretarz stanu, co jest dla niego niesamowicie niezrozumiałe. Deklaracja zakładała konferencje...

"Lalka" - streszczenie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1414

Niedzielę jest na śniadaniu u hrabiny, gdzie robi niesamowite (w większości pozytywne) wrażenie...

Tadeusz Boy - Znaszli ten kraj

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

dzięki drukowi „Trylogii” Sienkiewicza. Wtedy „Czas” zdobył niesamowitą popularność i rzesze zwolenników...

Adam Mickiewicz "O poezji romantycznej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1099

, groźna i niesamowita, tworzy groźny nastrój, jest siłą sprawczą wydarzeń, jest surowym trybunałem...

Kadry administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 6776

jest niesamowicie trudne We Francji za urzędników uznaje się nauczycieli, w USA urzędnikiem federalnym...