Nieruchomość gruntowa - strona 7

Prawa związane z nieruchomością - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

sprzedaży jest: ○ Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nabyta uprzednio przez sprzedającego od SP lub JST...

Wykład - Udogodnienia publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1015

na rynku nieruchomości gruntowych: Zarządzanie użytkowaniem ziemi w miastach i na obszarach miejskich...

Kolokwium USTAWY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi...

Mienie komunalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2114

nimi we wszystkich formach określonych prawem. Klasyfikacja mienia komunalnego w mieście A. Nieruchomości(gruntowe...

Operat pomiarowy rozgraniczenie- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Stanisław Bacior
 • Podziały i rozgraniczenia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2597

Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmian 3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Rubryka 0.2 – Dane...

Zasady planowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

podmiotów, których dotyczą ustalenia planu -wypływa z prawa własności prywatnej(nieruchomości gruntowych...

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1316

zasada ogólnych częścią składową nieruchomości gruntowej ( superficies solo cedit ) zostaje w drodze...

7.2.1-7.2.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności Rodzaje nieruchomości: Gruntowe Grunty rolne- nieruchomości...