Operat pomiarowy rozgraniczenie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2926
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat pomiarowy rozgraniczenie- opracowanie - strona 1 Operat pomiarowy rozgraniczenie- opracowanie - strona 2 Operat pomiarowy rozgraniczenie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie techniczne
I.Dane formalno-organizacyjne:
Obiekt: Kraków- Podgórze
Zleceniodawca: Anna Kowalska
Wykonawca:
, geodeta uprawiony (uprawienia nr 211811)
Rodzaj pracy: Rozgraniczenie
Numer działki: 29
Okres trwania roboty: 25.10.2011- 1.12.2011
Zgłoszenie roboty zarejestrowano w PODGiK w Krakowie. Nr DZ 12599/11
KERG 347.11-13/11
II.Przepisy prawne i techniczne;
1. Ustawa z dnia 17.05.1989r.”Prawo geodezyjne i kartograficzne”(Dz.U. z
2005r Nr 240, poz.207)
2. Instrukcje techniczne: O-1, O-3 oraz G-4, G-4.4, K-1.2 ,K-1
3. Wytyczne PODGiK
III.Instniejące materiały geodezyjne i kartograficzne:
1. Mapa zasadnicza ark. Nr.164.124.17-92
2. Mapa ewidencyjna- ark.nr:1
3. Osnowa geodezyjna pkt. nr 102600(3), 102610(1)
IV. Użyty sprzęt:
1.Pomiar katów: Tachimetr Lecia TS02, nr seryjny 205549
2.Do pomiaru odległości: Tachimetr Lecia TS02, nr seryjny 205549
3.Obliczenia program Winkalk 6.,65 licencja nr 6589/09
V.Prace polowe:
Wykonano wypisy w rejestru gruntów w Urzędzie Starostwa
Powiatowego w Krakowie oraz odpisy KW w Sądzie Rejonowym w Krakowie.
Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono zgodność mapy katastralnej z
ewidencyjną i opracowano dane do wyniesienia granicy ewidencyjnej w
terenie. Czynności ustalenia granic na gruncie wykonano w dniu:
4.11.2011r..Podczas czynności w terenie pokazaniu granicy ewidencyjnej
właściciele rozgraniczonych działek nie wskazują jednoznacznie linii granicznej.
Po zapoznaniu się z przebiegiem wskazanych granic przez geodetę, właściciele
rozgraniczonych działek ustalają i przyjmują granicę. Przyjęta granica pomiędzy
działką 29 a działka 26/1 i 26/2 biegnie w linii prostej między punktami
1,2,3,4,5. W punktach 1,3,5 słupki ogrodzenia trwałego, pozostałe pkt to linia
ogrodzenia oraz linia fundamentu budynku gospodarczego. Pomiar sytuacji
wykonano metoda biegunową w oparciu o osnowę geodezyjną w postaci
pp.102600 , pp. 102610. Skompletowany operat przekazano do PODGiK.
Operat techniczny:
-ZP dla PODGiK w Krakowie
-ZB dla PODGiK w Krakowie
Kraków, dn.19.11.2011
Podpis
CENTRALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYTYCH
UL.PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW
KRAKÓW, 29.10.2011
Odpis zwykły z księgi wieczystej, stan z dn.29.10.2011
Oznaczenie księgi wieczystej
Rybryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola
Treść pola
1.Numer księgi
KR1P/0006158/6
2. Oznaczenie wydzialu
A.Nazwa sądu
SĄD REJONOWY KRAKÓW-PODGÓRZE
B.Siedziba sądu
KRAKÓW-PODGÓRZE
C.kod sądu
KR1P
D.numer wydziału
V
E.nazwa wydziału
WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola
Indeks
Treść pola
zmian
3. Typ księgi
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola
Indeks
Treść pola
zmian
1.Stan w czasie założenia
Po odłączeniu z wykazu hipotecznego
KW NR 19452
2.Chwila zapisania księgi
Po odłączeniu z wykazu hipotecznego L.48,450,55
3.Chwila ujawnienia księgi
2008-09-02.52.06.842278
4.Data założenia dotyczaczasowej KW
2008-09-03.25.48.256998
Rubryka 0.3 Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola
Indeks ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz