Operat pomiarowy- podział

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat pomiarowy- podział - strona 1 Operat pomiarowy- podział - strona 2 Operat pomiarowy- podział - strona 3

Fragment notatki:

Usługi geodezyjne „ GEOMAPS”
Ul. Jana Kazimierza 144/31
30-006 Kraków
Dz.12445/11/11
KERG.3777.14-88/11
Woj.: małopolskie
Gmina: Kraków
Obręb:32
Operat pomiarowy
dotyczy podziału działki nr 29 na działki 29/1 i 29/2
Data rozpoczęcia: 9.11.2011
Data zakończenia: 23.12.2011
Wykonała
Usługi geodezyjne „ GEOMAPS”
Ul. Jana Kazimierza 144/31
30-006 Kraków
Operat zawiera:
Zasób bazowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wniosek o przyjęcie operatu do zasobu
Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Sprawozdanie techniczne
Postanowienie i wstępny projekt podziału
Szkice podstawowe
Szkic polowy
Protokół graniczny
Dzienniki tachimetrii
Mapa z projektem podziału
Zasób użytkowy
10.Wykaz współrzędnych
11.Wypis z rejestru gruntów i badanie stanu własności
12.Wykaz zmian gruntowych
13.Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku
14.Kartowania w skalach 1:1000 i 1:2000
Sprawozdanie techniczne
do operatu pomiarowego podziału nieruchomości
I.Dane formalno-organizacyjne:
Podstawa prawna operatu: w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
zgodnie z wstępnym projektem podziału pozytywnie zaopiniowanego przez Burmistrza
Miasta Żywiec nr. ZGP-I.1-22589/88/11 z dnia 22.11.2011r.
Rodzaj i cel pracy: wydzielenie z dz.29 dwóch odrębnych działek o numerach 29/1 oraz
29/2
Zleceniodawca: Zygmunt Kot zam. ul. Klemensa Junoszy 144, 36-366 Żywiec
Wykonawca: , geodeta uprawiony (nr 211811)
Oznaczenie nieruchomości: dz.29 w Żywcu
Nr KW 12345
Okres trwania roboty: 9.11.2011- 23.12.2011
Zgłoszenie roboty zarejestrowano w PODGiK w Żywcu. Nr DZ 12599/11,
KERG 347.11-13/11
II.Prace polowe:
Opis terenu: plaski zabudowany
Informacja o stanie osnowy: pp 102600, pp102610 – stan dobry
Sposób pomiaru: wykonano w oparciu o punkty osnowy oraz pp 1026000 i pp102610
Metodą biegunowa, tachimetrem Leica TS02
Stabilizacja granic: tak jak oznaczono na szkicu polowym.
III.Prace kameralne:
Układy współrzędnych „2000” i „65” stefa I
Obliczenia wykonane za pomoca programu Winkalk
Materiały dla zleceniodawcy: mapa z projektem podziału – 4X
Żywiec, dn.20.12.2011r.
Podpis
ZGP-I.1-22589/88/11
Żywiec, dnia 22.11.2011r.
PO S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 123, 124, 126 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 96, poz.1071 z późn. zm.), art. 93
ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst
jednolity; Dz. U z 2004 r. Nr 261. poz. 2603 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywiec
Urząd Miasta Żywiec Wydziału Geodezji i Kartografii, Żywiec ul. Rynkowa 11 z dnia
14.11.2011r. w sprawie zaopiniowania wstępnego podziału działki 29 położonej w
Żywcu na ul. Klemensa Junoszy 144
postanawiam
pozytywnie zaopiniować wstępny projekt podziału polegający na wydzieleniu z działki
29 ;
dz.29/1 o pow. ok. 0,0590a ( przeznaczonej pod zabudowę)
dz. 29/2 o pow. ok. 0,0900 ha ( pozostała część działki)
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 14,11.2011r.

(…)

… budynku
14.Kartowania w skalach 1:1000 i 1:2000
Sprawozdanie techniczne
do operatu pomiarowego podziału nieruchomości
I.Dane formalno-organizacyjne:
Podstawa prawna operatu: w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
zgodnie z wstępnym projektem podziału pozytywnie zaopiniowanego przez Burmistrza
Miasta Żywiec nr. ZGP-I.1-22589/88/11 z dnia 22.11.2011r.
Rodzaj i cel pracy: wydzielenie z dz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz