Nieprawda - strona 12

Dowów nie wprost - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582

jest prawnikiem, to nieprawdą jest, że jeżeli jest ekonomistą, to nie jest prawnikiem. (p ^ q) -> ~ (p -> ~ q) v v...

Konflikt - Wzorzec konfliktu M. Deutsch

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lidia Świeboda-Toborek
 • Negocjacje
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1638

, od sytuacji. Konflikt prędzej czy później i tak cię dopadnie). Powodem konfliktu są błędy ludzi (nieprawda...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marta Baranowska
 • Filozofia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2373

jest świadomością nieprawdy Wszelka komunikacja zawiera roszczenie prawdy Teorie prawdy: Arystoteles sformułował...

Leszek Kołakowski

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2996

w świecie kłamstw. Ludzie okłamują nas lub to my sami mówimy często nieprawdę. Kłamstwo jest dominującą...

Rodzaje przestępstw, sankcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

, czy ktokolwiek uwierzył. Liczy się tylko i wyłącznie to zachowanie. Czyn może polegać na działaniu (mówienie nieprawdy...

Prawo karne skarbowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1169

. § 1. Kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze grzywny do 240...

Efekty relatywistyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

powinien być młodszy od bliźniaka-kosmonauty. Nieprawdą jest, że układy obu braci są równoważne. Tylko z jednym...

Normy moralne a zachowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

. Poświadczenie nieprawdy podważa moralną wiarygodność. Poświadczenie nieprawdy może rodzić daleko idące skutki...

Rynek - Cechy gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3199

także, że kapitalizm wyzyskuje robotników. To nieprawda, kapitalizm daje im pracę, przynosi rozwój i pozwala każdemu...