Nazwa ogólna - strona 6

Logika- zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1687

wyrazów. 2.Nazwy ogólne są nazwami posiadającymi co najmniej dwa desygnaty. Nazwy jednostkowe...

Logika Praca domowa nr 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

, deskrypcje* - nazwy puste, nazwy jednostkowe, nazwy ogólne STOSUNKI pomiędzy ZAKRESAMI NAZW zdania...

Wykład - Gałęzie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

państwa wydał dany akt prawny. Każdy rodzaj aktu prawnego ma swoją nazwę ogólną (np. ustawa...

Podejmowanie decyzji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. zw. dr inż. Marian Hopej
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

się sprawność w sensie: Uniwersalnym-nazwa ogólna każdego z omówionych kryteriów z osobna, oznacza...

Pojęcie-znaczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344

jednostkowych podpadających pod to pojęcie. Nazw ogólnych używamy na różne sposoby: Niekiedy używamy...

Przepis prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

zachowania: * przepisy ogólne - są to takie przepisy, których adresaci są określeni za pomocą nazw ogólnych...