Podejmowanie decyzji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie decyzji - omówienie - strona 1 Podejmowanie decyzji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Podejmowanie decyzji
Decyzja to świadomy wybór jednego z rozpoznanych i dostępnych wariantów działania.
Decyzje można zróżnicować na:
Programowane- często powtarzalne, znana procedura działania
Nieprogramowane- nieznana procedura działania
Podejmowane w warunkach:
Pewności- wszystkie skutki znane, prawdopodobieństwo 1-1
Ryzyka- znamy skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia (0-1)
Niepewności- nie znamy skutków ani prawdopodobieństwa wystąpienia
Zarządzanie polega na podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.
5.1 Modele podejmowania decyzji
Wyróżnia się następujące modele podejmowania decyzji:
Model klasyczny(racjonalny)
Model ograniczonej racjonalności (administracyjny)
Model „kosza na śmieci”
5.1.1 Model klasyczny
Model klasyczny opiera się na założeniu sekwencyjności procesu decyzyjnego. Zazwyczaj mówi się o dwóch fazach procesu podejmowania decyzji: faza formułowania problemu
określenie problemu ustalanie przyczyn problemu
ustalenie, które przyczyny mają większe znaczenie a które mniejsze-hierarchizacja przyczyn
faza rozwiązywania problemu
Segregowanie pomysłów rozwiązań problemów
Eliminacja pomysłów nieosiągalnych i niedopuszczalnych
Opracowanie macierzy skuteczności rozwiązań
5.1.2 Model ograniczonej racjonalności
Model ograniczonej racjonalności opiera się na dwóch następujących założeniach:
Decydent dysponuje nie pełną informacja
Decydent wybiera pierwszy satysfakcjonujący go wariant działania
Oznacza to, że proces podejmowania decyzji obarczony jest zawsze pewną doza subiektywizmu.
Ograniczona racjonalność ma dwie podstawowe przyczyny:
Subiektywne- brak kwalifikacji, negatywne cechy decydenta
Obiektywne- prawidłowości funkcjonowania organizacji
Zgodnie z tym modelem decyzje podejmowane są etapami, z tym, że nie jest konieczne zbieranie pełnej informacji ani zebranie wszystkich alternatyw i konsekwencji decyzyjnych. Nie jest tez wybierana decyzja optymalna, ale pierwsza zadowalająca, tj. spełniająca pewien minimalny standard wystarczalności.
5.1.3 Model „kosza na śmieci”
Model kosza na śmieci odrzuca sekwencyjność procesu podejmowania decyzji. Najpierw znajduje się rozwiązanie a dopiero potem definiuje problem. W świetle tego modelu podejmowanie decyzji jest procesem losowym, jakkolwiek sama decyzja nie jest losowa. 5.2 Pułapki w podejmowaniu decyzji
Wyróżniamy następujące pułapki w podejmowaniu decyzji:

(…)

… zdarzeń losowych)
Syndrom grupowego myślenia- dążenie do consensusu w grupie przeważa nad dążeniem do znalezienia właściwego rozwiązania problemu
5.3 Bledy menedżerów
Zbyt dużą uwagę poświęcają temu, co dzieje się w organizacji, a zbyt małą temu co dzieje się w otoczeniu
W zbyt małym stopniu przeciwdziałają tendencja biurokratyzowania się organizacji
W zbyt małym stopniu dzielą się władzą z podwładnymi…
…”
Model kosza na śmieci odrzuca sekwencyjność procesu podejmowania decyzji. Najpierw znajduje się rozwiązanie a dopiero potem definiuje problem. W świetle tego modelu podejmowanie decyzji jest procesem losowym, jakkolwiek sama decyzja nie jest losowa. 5.2 Pułapki w podejmowaniu decyzji
Wyróżniamy następujące pułapki w podejmowaniu decyzji:
Dysonans poznawczy Festingera- jeżeli istnieje sprzeczność miedzy…
….
Działanie jest racjonalne wtedy, gdy jest dostosowane do jego okoliczności (zewnętrznych i wewnętrznych). Wyróżnia się racjonalność w sensie rzeczowym (ocena ex post) i w sensie metodologicznym (ocena ex ante).
Wyróżnia się sprawność w sensie:
Uniwersalnym-nazwa ogólna każdego z omówionych kryteriów z osobna, oznacza to, że jeżeli działanie jest np. skuteczne, to zarazem jest sprawne w sensie uniwersalnym…
…”
Model kosza na śmieci odrzuca sekwencyjność procesu podejmowania decyzji. Najpierw znajduje się rozwiązanie a dopiero potem definiuje problem. W świetle tego modelu podejmowanie decyzji jest procesem losowym, jakkolwiek sama decyzja nie jest losowa. 5.2 Pułapki w podejmowaniu decyzji
Wyróżniamy następujące pułapki w podejmowaniu decyzji:
Dysonans poznawczy Festingera- jeżeli istnieje sprzeczność miedzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz