Logika Praca domowa nr 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika Praca domowa nr 1 - strona 1 Logika Praca domowa nr 1 - strona 2 Logika Praca domowa nr 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
studia zaoczne 2011/2012, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA
_____________________________________________________________________________________________
lista terminów (wykład nr 1, wykład nr 2)
* - zagadnienie zostanie omówione na kolejnym wykładzie w trakcie podsumowania WPROWADZENIE do LOGIKI
logika - semiotyka, syntaktyka*, semantyka*, pragmatyka* - rachunek zdań, rachunek nazw, rachunek predykatów (rachunek kwantyfikatorów) - metodologia formalna
NAZWY
nazwa, zdanie atomiczne, podmiot (subiectum), orzecznik (praedicatum)
oznaczanie, desygnat nazwy, zakres nazwy (denotacja) - znaczenie nazwy (treść nazwy, konotacja)
nazwy indywidualne, nazwy generalne, deskrypcje* - nazwy puste, nazwy jednostkowe, nazwy ogólne
STOSUNKI pomiędzy ZAKRESAMI NAZW
zdania subsumcyjne, zdanie ogólno-twierdzące, zdanie ogólno-przeczące, zdanie szczegółowo-twierdzące, zdanie szczegółowo-przeczące, kwadrat logiczny,
zbiór dystrybutywny*, zbiór kolektywny (mereologiczny)*
zamienność - podrzędność, nadrzędność - krzyżowanie: niezależność, podprzeciwieństwo - wykluczanie: przeciwieństwo, sprzeczność - inkluzja (zawieranie się)*
DEFINICJE
definicja sprawozdawcza, definicja regulująca, definicja konstrukcyjna
definiendum, definiens, spójka definicyjna
definicje równościowe, definicje nierównościowe - definicja klasyczna, rodzaj (genus), różnica gatunkowa (differentia specifica) - definicja przez wyliczenie, definicje przez postulaty, definicje przez przykłady
ćwiczenie domowe nr 1
(pytania oznaczone symbolem „*” dotyczą kwestii, które w ramach powtórzenia zostaną uzupełnione na kolejnym wykładzie; należy na nie odpowiedzieć na podstawie skryptu)
Rozstrzygnij:
WSTĘP do LOGIKI
1. Jednym z podstawowych działów logiki jest: [ ] A. epistemologia
[ ] B. demonologia
[ ] C. semiotyka
2*. Logicznym odpowiednikiem gramatyki jest:
[ ] A. semantyka
[ ] B. syntaktyka
[ ] C. semiotyka
3*. Terminem z zakresu semantyki jest słowo:
[ ] A. składnia
[ ] B. oznaczanie
[ ] C. desygnat
4*. Logika krzyżuje się:
[ ] A. z matematyką
[ ] B. z niektórymi działami filozofii


(…)


[ ] B. coś oznacza
[ ] C. coś znaczy i coś oznacza
16. Każda nazwa generalna:
[ ] A. coś znaczy
[ ] B. coś oznacza
[ ] C. coś znaczy i coś oznacza
4. Ustal stosunki między zakresami nazw
(w tym celu:
- podaj nazwę stosunku zakresowego, - przedstaw jego ilustrację graficzną - uzasadnij odpowiedź poprzez stosowną definicję):
trójkąt równoboczny - trójkąt równokątny: ____________________
trójkąt równoramienny - trójkąt równoboczny: ____________________ ryba - drapieżnik: ____________________
generał - pułkownik: ____________________
Polska - Europa: ____________________
matka - córka: ____________________
5. Rozstrzygnij:
STOSUNKI POMIĘDZY ZAKRESAMI NAZW
1. Zamienne są zakresy:
[ ] A. niektórych nazw generalnych
[ ] B. niektórych nazw indywidualnych
[ ] C. wszystkich nazw, których zakresy…
…” oraz „wieloryb” jest taki sam, jak stosunek pomiędzy zakresami nazw:
[ ] A. Warszawa i Radom
[ ] B. Azja i Chiny
[ ] C. Polska i państwo Unii Europejskiej
10. Zakresy nazwy ogólnej oraz nazwy jednostkowej:
[ ] A. mogą być zamienne
[ ] B. mogą się krzyżować
[ ] C. mogą się wykluczać
11. Krzyżowanie się zakresów nazw:
[ ] A. jest tym samym, co posiadanie części wspólnej [ ] B. nigdy nie zachodzi pomiędzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz