Logika- zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika- zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Przemienność alternatywy: p ∨ q ⇔ q ∨ p Łączność alternatywy: (p ∨ q) ∨ r ⇔ p ∨ (q ∨ r) Przemienność koniunkcji: p ∧ q ⇔ q ∧ p Łączność koniunkcji: (p ∧ q) ∧ r ⇔ p ∧ (q ∧ r) Rozdzielność koniunkcji względem alternatywy: p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) Rozdzielność alternatywy względem koniunkcji: p ∨ (q ∧ r) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) Pierwsze prawo De Morgana: ~(p ∨ q) ⇔ ~p ∧ ~q - zaprzeczeniem alternatywy jest koniunkcja zaprzeczeń Drugie prawo De Morgana: ~(p ∧ q) ⇔ ~p ∨ ~q - zaprzeczeniem koniunkcji jest alternatywa zaprzeczeń Zaprzeczenie implikacji: ~(p ⇒ q) ⇔ p ∧ ~q Zastąpienie równoważności implikacją: (p ⇔ q) ⇔ [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)] Prawo kontrapozycji: (p ⇒ q) ⇔ (~q ⇒ ~p) Prawo przechodniości: [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r)] ⇒ (p ⇒ r) 1.nazwy proste to nazwy jednowyrazowe
nazwy złożone to nazwy składające się z co najmniej dwóch
wyrazów.
2.Nazwy ogólne są nazwami posiadającymi co najmniej dwa
desygnaty.
Nazwy jednostkowe mają dokładnie jeden desygnat
nazwy puste nie mają desygnatów
3.nazwa zbiorowa jest to nazwa, której poszczególny desygnat
składa się z części czy elementów (które same w sobie są
jednostkowymi przedmiotami)
nazwa niezbiorowa to taka nazwa, której poszczególny
desygnat jest niepodzielny.
4.nazwa konkretna jest to nazwa, która odnosi się do obiektów
materialnych lub tego co jako materialne sobie wyobrażamy
(w przypadku nazw pustych).
Nazwa abstrakcyjna jest to nazwa, która nie jest konkretna.
Mówiąc inaczej nazwami abstrakcyjnymi są: nazwy relacji ,
nazwy własności , nazwy sytuacji, zdarzeń, stanów rzeczy,
nazwy uczuć i odczuć, nazwy liczb i zbiorów liczbowych.
5.nazwą ostrą nazwa która ma jednoznacznie wyznaczony zakres.
Nazwą nieostrą jest taka nazwa, której zakres nie jest
jednoznacznie wyznaczony.
6. nazwa wyraźna to taka nazwa, która ma wyznaczoną treść
pozwalającą na
jednoznaczne wyznaczenie jej zakresu. Nazwami niewyraźnymi są nazwy pojęć, których definicje
nie pozwalają na jednoznaczne wyznaczenie zakresów tych nazw.
7.Nazwa jest generalna gdy jest nadana ze względu na cechy
jej desygnatów
Nazwa indywidualna jest nadawana tylko po to, aby
oznaczyć desygnaty, a nie ze względu na ich cechy.
Sposób czytania zapisów symbolicznych:
SaP- każdy S jest P (wszystkie S-y są P)
SeP- żaden S nie jest P

(…)

… A. zawsze jest tranzytowa, symetryczna, spójna (tym samym, to samo)
B. kryterium podziału logicznego (wyczerpujący i rozłączny)
C. dziedzina i przeciwdziedzina relacji uzupełniają się
D. dzieli zbiory na klasy abstrakcji
E. elementy wewnętrzne danej klasy abstrakcji wykluczają się
Relacja porządkująca
A. zawsze asymetryczna i tranzytowa
B. układ elementów w zbiorze tworzą szereg np.: Być wyższym (niższym, cięższym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz