Nazwa ogólna - strona 3

Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4333

jest przedmiotowi ze względu na wyodrębnioną cechę. (np. największe miasto w polsce) NAZWY OGÓLNE, JEDNOSTKOWE...

Wykład o uniwersaliach

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

nominalistów istnieją tylko nazwy ogólne, ale ani pojęć ogólnych, ani tym bardziej przedmiotów ogólnych...

Wiedza - opracowanie wykładu 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

stanowi jej zakres. Klasyfikacja nazw - zakres nazwy: ogólne, puste, jednostkowe do czego się odnoszą...

Nazwy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

to nazwy jednowyrazowe nazwy złożone to nazwy składające się z co najmniej dwóch wyrazów. Nazwy ogólne...

Desygnaty, podział - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1316

obiektu, który ma tą cechę nazwy ogólne -> więcej niż jeden desygnat; zazwyczaj nazwy generalne nazwy...

Desygnat nazwy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463

”), „pogląd” itp. Oprócz nazw ogólnych i jednostkowych, mamy jeszcze nazwy zbiorowe i niezbiorowe. Desygnatami...